Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lokalvalg er kvinnekamp

Som kvinnepolitisk ansvarlig i Viken SV ønsker jeg å fremheve at årets valg handler om at vi skal skape gode liv for alle i kommunen vår. Kampen for likestilling innebærer større frihet for alle. Skal kvinner og menn få like muligheter, må vi ta strukturelle og politiske grep for å rette opp skjevhetene i der vi bor. For meg betyr dette at vi må fokusere på de viktige sakene.

Alle har rett til en lønn de kan leve av. Det betyr at man må få tilbud om en hel fast stilling, slik at økonomien blir forutsigbar. Uten økonomisk stabilitet blir livene våre vanskelige. Bærum er arbeidsgiver for veldig mange kvinner. Spesielt i helsesektoren og barnehagesektoren er det en utstrakt bruk av små stillingsbrøker og ekstravakter. Dette er kvinnekamp. Vi må bruke styringsretten som arbeidsgiver til å heve lønningene i helsesektoren og for andre kvinnedominerte yrker i kommunen.

Det handler om å ha sykehus og helsestasjoner i nærheten. Vi må sikre retten til en trygg fødeplass for alle kvinner i kommunen vår, med jordmor til stede under hele fødselen. Vi må øke jordmordekningen i svangerskapsomsorgen slik at kommende mødre får tilbud om samtaler og kontroll hos jordmor, sikre tidlig innsats, og rett til tett oppfølging ut barseltiden ved behov. God hjelp i den tidlige fasten er viktig for mødrehelsen og barnas helse senere i livet. God forebygging for senere psykiske vansker hos mor og barn er essensielt for gode liv.

Bærum kommune har mange barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Indikatorene fra BufDir viser også an antall barn dette gjelder har økt betraktelig siden 2013. Ingen barn og foreldre skal leve under fattigdomsgrensen hos oss. Vi må ta barnetrygden ut av beregningene av sosialstønaden. Kommunen må legge til rette for gode opplevelser for alle, med utlånsordninger av sportsutstyr, gode lokale nærområder som er tilrettelagte for en aktiv fritid. Vi må jobbe for gratis SFO og skolemat. Ingen barn skal gå sultne gjennom dagen, og alle barn skal ha mulighet til å skape vennskap uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Alle har krav på et trygt liv. Kommunen må øke innsatsen mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering. Vold og overgrep er et stort samfunnsproblem, også i vår kommune. De ansatte i helsetjenesten, skoler og barnehager må ha opplæring i temaet slik at vi kan hjelpe de som trenger det. Vi må tørre å se. Krisesenteret på Eiksmarka må styrkes med flere medarbeidere og, samarbeidet med voldskoordinatoren ved politiet må utvikles.

Kommunen må forbli et godt og trygt sted i fremtiden. Vi må derfor jobbe for en bærekraftig kommune hvor vi tar vare på naturen og nærmiljøet. Vi må legge til rette for fossilfrie løsninger, og bli klimakloke i alle beslutninger hvor kommunen er innkjøper og utbygger. Det er i de neste kommunestyreperiodene vi virkelig må legge om for å klare å bremse utviklingen. Klimakamp er kvinnekamp.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.