Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lokale verneområder i internasjonalt nettverk

UTVALGT: – Semsvannet landskapsvernområde er blant verneområdene som er meldt inn i det såkalte smaragdnettverket. Her fotografert fra et stykke opp på Skaugumsåsen.

Norge har tatt et nytt skritt for å ta vare på truet natur i Europa.

Vi melder inn 764 verneområder til en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur.

Les også: Verdifull skog vernet

Les også: Gull i hjemlige skoger

Les også: Vandalisme av Kolsåstoppen

I Akershus fylke er Kjaglidalen naturreservat, Nordre Øyeren naturreservat, Skaugumsåsen naturreservat, Østmarka naturreservat, Kolsås-Dælivann landskapsvernområde og Semsvannet landskapsvernområde noen av verneområdene som er meldt inn i det såkalte smaragdnettverket.

Navnet understreker hvilke store verdier det er snakk om. Dette er områder med unike kvaliteter.

Verneområdene representerer noe av det beste norsk og europeisk natur har å by på og er viktige for å ta vare på europeiske arter.

Smaragdnettverket er et stort internasjonalt samarbeid som strekker seg fra Kaukasus, Russland og Hviterussland til resten av Europa og Nord-Afrika.

Hvert enkelt land har ansvar for å ta vare på sine arter. Men dyrene og plantene kjenner ikke landegrenser. Ved å melde inn områder bidrar vi til å sikre at artene overlever på tvers av landegrensene.

Dette er vi også forpliktet til i Bernkonvensjonen, og Norge er et land som oppfyller sine internasjonale forpliktelser.

Dette har vi dessuten nytte av. Velfungerende økosystemer er en forutsetning for vekst og velferd i alle samfunn.

Økosystemene på land og i havet gir fisk og skalldyr, vilt og bær som vi kan høste. Naturen er også selve grunnlaget for vår egen produksjon av mat.

Naturen renser vannet og lufta og produserer oksygen. Bier og humler pollinerer planter, mens trær og planter binder jordsmonnet.

Skog lagrer karbon og beskytter jorden mot erosjon, og myrer og elver kan dempe flom.

I Norge er naturen også det største trekkplasteret overfor utenlandske turister. Det er i vår egen interesse å ta vare på den i et langsiktig perspektiv.

I Europa er det nesten 1.100 arter som skal beskyttes under Bernkonvensjonen. Ved å melde inn 764 verneområder bidrar Norge til å sikre overlevelsen til 37 av de artene som er aktuelle for Norge.

Disse artene er for eksempel fjellrev, oter, hubro, kongeørn, dverggås og åkerrikse.

Alle områdene som er meldt inn, er allerede verneområder. Ingen vernebestemmelser blir forandret.

Våre kjente nasjonalparker Færder, Hardangervidda, Rondane og Jotunheimen er verneområder som inngår i nettverket.

Så verneområdene i Akershus fylke er i godt selskap!

Noen vil kanskje spørre hvilken tilleggsverdi det har at verneområder havner på en internasjonal liste. Svaret er at et nettverk er verneområder over grensene. At et verneområde er med i smaragdnettverket kan også brukes i markedsføringen overfor utenlandske turister.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Derfor er jeg glad for at vi fra norsk side kan bidra til den store europeiske dugnaden for å ta vare på arter og naturtyper.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler