Skip to main content

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Livet skal leves – hele livet

STORTINGSKANDIDAT: Astrid Nøklebye Heiberg (81) er nummer 8 på Oslo Høyres liste.

En verdig eldreomsorg forutsetter en riktig og god medisinsk oppfølging, men er så mye mer enn det.

Høyre i regjering har satt kvaliteten i omsorgen i fokus gjennom eldrereformen «Leve hele livet». Eldre skal bli sett og møtt som enkeltmennesker med unike behov og unike ressurser.

Les også: Å skape flere arbeidsplasser

I dag gjøres det utrolig mye bra i eldreomsorgen, men man erfarer at det er for store forskjeller i eldreomsorgen innad i norske kommuner og mellom kommunene.

«Leve hele livet» skal bidra til å viske ut forskjeller i hvordan eldreomsorgen utføres. Mange regjeringer har tidligere forsøkt å utjevne forskjellene i eldreomsorgen, ingen har lyktes tidligere.

Vi må derfor ut der utfordringene oppstår og løsningene finnes. Regjeringen gjennomfører derfor fire dialogmøter rundt omkring i landet hvor eldre, pårørende, ansatte og ledere i kommunen er invitert.

Dialogmøtene omhandler ernæring, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng og gjennomføring av tjenestene i kommunene og skal gjennomføres høst 2017 og vår 2018.

Asker kommune deltar i dialogmøtene. Deling av erfaringer er svært viktig i arbeidet med kontinuerlig å forbedre våre tjenester.

Helseminister Bent Høie har økt innsatsen innen eldreomsorgen og løftet frem løsninger for sammenhengen mellom ernæring og helse på sykehjem.

Det er gjort gjennom blant annet å oppfordre sykehjem om å forskyve middagen og tilby måltider ut fra beboernes behov.

Det er utarbeidet en demensplan med en rekke tiltak som vil bedre tjenestene til demente og deres pårørende.

Det er stilt krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem, og det er lovfestet rett til heldøgnsomsorg.

Helseministeren har også oppfordret alle kommunene til å gi ektepar rett til å bo sammen på sykehjem.

I tillegg er det satt fart i byggingen av sykehjemsplasser gjennom å endre tilskuddsordningen for nybygging. Dette har nå resultert i at det planlegges for tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne.

For Høyre i Asker var det avgjørende at prosjektet «Aktiv omsorg» ble startet opp i oktober. Det gir mulighet for sosial kontakt, samvær, fellesskap og varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne.

Høyre i Asker har nå fremmet forslag om at ektefeller skal få bo sammen på sykehjem og at middagen tilpasses etter behov innen heldøgnsomsorgen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Høyre er opptatt av å finne løsningene som fungerer i det virkelige livet og plassere mennesket i sentrum. For et fortsatt løft i eldreomsorgen stem Høyre ved valget 11. september.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler