Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Liv og helse i fare

Tidligere Statens vegvesen Akershus, nå Viken fylke, setter befolkningens liv, helse og sikkerhet i fare.

Viken må ta ansvar for å sikre Røykenveien og Heggedalsveien, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra trafikkaksjonen 12. februar.

Foto: KARL BRAANAAS

Røykenveien i Asker har stått på dagsorden i flere tiår. Fokuset er og har vært på sikkerhet for alle som ferdes på og langs en av Viken fylkes mest trafikkerte veier. Veimyndighetene ser ikke annet enn harde tall i hardt skadde og døde før tiltak for økt sikkerhet vurderes settes ut i live.

Det er etter vår vurdering en form for aksept for tap av liv i trafikken hos veimyndighetene. På bare få år har flere umistelige liv gått tapt på Røykenveien. Hvor mange flere døde og hardt skadde skal samfunnet akseptere før Viken fylke setter inn tiltak for å øke sikkerheten for alle trafikanter langs Røykenveien? Hvert år dør og skades svært mange mennesker i trafikken, hva tenker Viken fylke om de faktiske forhold?

Det er løpende og helt frem til det siste kommet gode og rimelige gjennomførbare forslag til løsninger før å øke sikkerheten på/langs Røykenveien.

Det er bygget et par nye strekninger med sykkel-/gangstier langs Røykenveien. Men med nye sykkel-/gangstier er det også kommet flere umerkede krysningspunkter. Alle disse krysningspunkter oppleves å være svært risikofylte for mange av de myke trafikantene. Det er av de mange tilbakemeldinger vi som arbeider med trafikksikkerhet i lokalmiljøet får.

Skoleveien har blitt langt tøffere for alle

Skoleveien har blitt langt tøffere for alle som beveger seg på/langs Røykenveien, bare de siste årene. Foreldrene fortviler og er redde for å slippe sine håpefulle i retning skolen langs Røykenveien. Fokuset på trafikkopplæring for foreldre og elever langs Røykenveien er hele tiden basert på økende frykt for at liv og helse skal gå tapt i den økende biltrafikken. Hvorfor må et stadig mer komplisert trafikkbilde være et ansvar befolkningen lokalt langs Røykenveien må ta alene, hvor er veimyndighetene som har ansvaret for Røykenveien?

Asker kommune støtter unisont lokale forslag for best mulige og trygge løsninger på våre lokalveier. Vi viser til flere konkrete forslag til løsninger fra bl.a. Norges Automobil-Forbund.

Heggedalsveien er fylkesvei og er tillegg blitt et problem i lokalmiljøet med mange av de samme problemene som Røykenveien representerer. Vi forventer at tiltak som er foreslått for Røykenveien også må realiseres langs Heggedalsveien.

Om ikke lenge kommer Askers største og nye idrettsanlegg i drift, med Røykenveien som nærmeste nabo. Vollen Ungdomslag og Heggedal Idrettslag ble i 2019 slått sammen til ett Idrettslag med til sammen ca. 2000 medlemmer. Med denne sammenslåingen skal Røykenveien krysses av langt flere barn enn noen gang.

Trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien ber med dette Viken fylke ta sitt ansvar på alvor, sette foreslåtte forslag ut i live, og gjennomføre tiltak for sikker Røykenvei og Heggedalsvei.

Vi i lokalmiljøet i Asker har ikke flere liv å miste, vi viser også her til Vikens ansvar. Vi vil ikke ha flere ulykker med dødelig utgang. Vi krever handling. NÅ.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.