Dammyrdalsveien – fire spørsmål til fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

OMSTRIDT: Nylig stanset en gjeng fra Naturvernforbundet arbeidene på skogsbilveien. Polfarer Liv Arnesen fra Bærum var blant deltagerne.  FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN

OMSTRIDT: Nylig stanset en gjeng fra Naturvernforbundet arbeidene på skogsbilveien. Polfarer Liv Arnesen fra Bærum var blant deltagerne. FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN

Av

Liv Arnesen utfordrer fylkesmannen om sistnevntes rolle i saken om skogsbilvei i marka.

DEL

Som forvalter av markaloven er det ditt ansvar å påse at lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett og bevare et rikt og variert landskap med natur- og kulturminner, blir oppfylt når det planlegges inngrep i marka.

LES OGSÅ: Bygger ny vei i marka

LES OGSÅ: Polfarer Liv Arnesen aksjonerer i marka

Dammyrdalsveien er den første skogsbilveien på 30 år som det er søkt byggetillatelse for i marka. Avgjørelsen i denne saken vil derfor danne presedens for senere veisaker.

Fra Jonsrudkampen over Vidvangen og videre nordover mot Løvlia er det et 20.000 dekar stort, sammenhengende, vakkert og variert skoglandskap, fritt for veier, hytter og andre anlegg.

Skiløypa fra Fløyta over Vidvangshøgda og tidligskiløypa fra Skrubbdal via den ubrøytede Dammyrdalsveien, møtes på myras høyeste punkt. Derfra går løypa nordover til Løvlia. På toppen av Dammyra tar skiløperne en pust i bakken og nyter naturen.

I dette varierte, naturskjønne og uberørte området har jeg ferdes sommer og vinter fra jeg var barn.

Nå vil en skogsbilvei dimensjonert for de største tømmerbilene dele området i to, og for all fremtid rasere områdets natur- og friluftsverdier. Løvenskiold har hugget trærne i den 1,8 km. lange veitraseen.

Ei 275 år gammel kjempefuru er uten grunn meiet ned. Med en stor gravemaskin er fastmark og myr rasert, slik at jeg får lyst til å gråte.

For at du og andre kan få se den naturødeleggelsen du har velsignet, så se på denne videoen:

Etter at Løvenskiold søkte om å få bygge veien, har du inngått en frivillig avtale med godseieren om å frede 12.000 dekar på hans eiendom som Krokskogen naturreservat.

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort, variert og representativt barskogområde for høyereliggende partier i Krokskogen med gjenværende større forekomster av gammel skog under overveiende naturlig dynamikk med truet, sjelden og sårbar natur».

Et stort område som Løvenskiold la til grunn for sin lønnsomhetsvurdering er nå fredet. Det er påfallende at reservatgrensa er trukket slik at den tangerer veien. Noen stiller spørsmål ved om det her kan ha foregått en hestehandel.

Jeg er opprørt og lei meg over det du som ansvarlig markalovforvalter har gitt tillatelse til.

Jeg ber deg derfor svare meg på følgende fire spørsmål her i Budstikka:

1. Hvorfor stanset du ikke veianlegget med hjemmel i markaloven?

2. Hvorfor gjorde du ikke en ny vurdering av veianlegget da du fremmet sak om Krokskogen naturreservat?

3. Hvorfor avslo du NOAs søknad om å utsette byggestart til NOAs klage på feil saksbehandling var behandlet av Sivilombudsmannen?

4. Mener du alvor når du i avslaget om utsatt byggestart, skriver at det ikke gjør noe om veien bygges, fordi den kan fjernes igjen dersom NOA får medhold i sin klage til Sivilombudsmannen?

Jeg og alle andre som stiller oss uforstående til og protesterer mot denne meningsløse veibyggingen og naturødeleggelsen du har gitt tillatelse til, ber om et snarlig svar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags