Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lite vakkert, Asker

BPA-ASSISTENT: Behandlingen av Anita-Elisabeth Bjørklund er lite vakker fra Askers side, skriver Ole Jacob Johansen (Frp).

Multihandikappede Anita-Elisabeth Bjørklunds kamp for å få beholde sine BPA-assistenter, som hun er helt avhengig av, er foreløpig kronet med seier.

Fylkesmannen har bedt Asker kommune om å se på saken på nytt, men kampen fortsetter:  Omkamp om assistentene til Anita-Elisabeth (26) 

Det er aldri vakkert når kommunen nærmest er i «krig» med sine mest sårbare innbyggere, og jeg beundrer Anita-Elisabeth for at hun orker å stå i dette. Med sterk vilje og pågangsmot kjemper hun for å få beholde et tilbud som kommunen har vedtatt å ta fra henne.

Jo mer jeg har tilegnet meg av kunnskap om saken, jo mindre imponert er jeg blitt av kommunens saksbehandling. Da formannskapet for noen uker siden fikk en orientering om saken, mente jeg at det beste ville være en ny gjennomgang av saken, basert på situasjonen i dag, og at man burde legge all prestisje til side fra kommunens side. Jeg understreket at kommunen burde strekke seg langt for å imøtekomme brukers ønsker og behov, ikke bare fjerne en ordning som bruker er helt avhengig av og som vil kunne føre til en klar forverring av hennes situasjon.

Det ble ikke gitt noe svar på hvorvidt Asker kommune har utredet mulighetene for å forbedre BPA-ordningen for bruker og kommunen greide ikke å redegjøre for det alternativet man tenker seg å tilby. Det ble heller ikke gitt noe svar på om man fra kommunens side har vurdert mindre inngripende alternativer som ikke får så dramatisk negative konsekvenser for bruker.

Mitt inntrykk er at kommunen har vært mest opptatt av å få terminert nåværende ordning så kjapt som mulig. Det var da også høyst motstrebende at kommunen gikk med på å gi effektuering av vedtaket oppsettende virkning etter at saken ble klaget inn for Fylkesmannen. I formannskapet foreslo jeg at kommunen treffer et nytt vedtak. For døve ører.

 Bakgrunn:  

Nå har Fylkesmannen svart – og jeg konstaterer at heller ikke Fylkesmannen er nevneverdig imponert over saksbehandlingen: I vedtaket fra Fylkesmannen står det blant annet at: «saken sendes tilbake til Asker kommune for ny behandling (...) Kommunen plikter å behandle saken på nytt». Til forveksling likt det jeg foreslo for formannskapet.

Begrunnelsen for at saken sendes tilbake er blant annet spørsmål om kommunen har overholdt forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

«Fylkesmannens anser at saken ikke er godt nok opplyst i forhold til det spørsmål som skal avgjøres (...) Slik Fylkesmannen ser det tyder dette på at saken er manglende utredet. Dette medfører etter vårt syn at Anita-Elisabeth Bjørklunds behov for tjenester ikke er klarlagt», skriver Fylkesmannen.

Fikk du med deg disse?

Det er forøvrig interessant å se kommuneoverlegens kommentar til svaret fra Fylkesmannen (Budstikka 21. februar), der hun sier at hun «setter pris på» at de får anledning til å belyse saken bedre og kommunen ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag. Det er en innrømmelse av at dette har vært heller tynt, likevel fattet kommunen altså vedtak om opphør av BPA-tjenesten og motsatte seg først å gi oppsettende virkning ved klage til Fylkesmannen.

Det er ikke vakkert.

Vi i Asker Frp tar vår ombudsrolle på alvor. Både jeg og min partikollega og listekandidat til kommunevalget, Judith Horntvedt, vil følge med på denne saken fremover. Som politikere har vi et ansvar for å påse at våre innbyggeres rettigheter blir ivaretatt og at de ikke blir overkjørt av kommunen. Det er ikke greit at noen blir behandlet slik Anita-Elisabeth har blitt behandlet. Som ombud i Fremskrittspartiet står vi på innbyggernes side, og hjelper så godt vi kan, både i denne saken og i andre saker. 

Nå blir det omkamp, og kommunen har mye å rette på.

Les også Ole Jacob Johansens tidligere innlegg:   Uretten mot Anita-Elisabeth Bjørklund Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.