Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lite brukt friområde?

Leder i Berger og Rykkinn vel, Erik Sennesvik. mener det er feil at friområdet ved Brekkeski ikke er lite brukt, slik Torbjørn Espelien påstår.

Leder i Berger og Rykkinn vel, Erik Sennesvik. mener det er feil at friområdet ved Brekkeski ikke er lite brukt, slik Torbjørn Espelien påstår.

Foto: Karl Braanaas

Leder av utvalg for bistand og omsorg i Bærum, Torbjørn Espelien, sier til Budstikka at friområdene ved Brekkeski er lite brukt. Hvor har han det fra? De kommunale dokumentene i saken?

Området som kommunen vil ta en del av brukes flittig av beboerne i vestre del av Rykkinn. Det er ikke gjengroing i stier og turveier. Her går folk ofte. Kom en dag med et lite lag nysnø. Ikke langt ut på dagen er dette nedtråkket.

Saken bærer preg av at noen i Bærum kommune har det travel og helst hadde sett at saken kunne komme på plass i sommer. Espelien eller andre kan ikke forklare hvorfor vi fikk varsel om detaljregulering for utbyggingen med frist i juni, og at høringsuttalelser ikke fulgte med når utvalget behandlet hastefullmakt til rådmannen om å arbeide videre med saken.

Berger og Rykkinn Vel mener alternativ langs Busoppveien er eneste akseptable løsning for disse boligene og har gitt klart uttrykk for dette.

– Rykkinn har fått nok, byrdene må fordeles

Virkningene for naturmangfold, nære friområder av høy kvalitet og dermed folk som bor i området, Bærum kommunes egne investeringer i løyper og turveier er ikke nevnt i noen dokumenter. Bærum kommune sier i et internt dokument at: «Opplevelsen av kulturlandskapet er verdifull i seg selv, men opplevelsen av den blir trolig forsterket gjennom kontrasten med den tette bebyggelsen. Slike opplevelseskvaliteter er i sin tur viktig for rekreasjon og utøvelse av fysisk aktivitet, og dermed for folkehelse. 

Området ved Brekkeski er et friluftsområde som er kartlagt i Naturbase. Der er den verdsatt til «Svært viktig friluftsområde» med mange opplevelseskvaliteter. Blant disse kvalitetene er opplevelsen å bevege seg i vekselvis åpne landskapsrom og områder med blandingsskog.»

Men dette var ikke med i de dokumentene som Espelien fikk til behandling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.