Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Likhet for loven i Asker kommune

Eieren av dette huset ville bygge på en etasje. Etter åtte dager fikk han byggetillatelse fra Asker kommune.

Huseieren i Asker søkte for et drøyt år siden kommunen om å få bygge på eneboligen med én etasje. Naboer på begge sider protesterte. De mente at påbygget ville bli for høyt og dominerende, og at huset ville bli liggende for nær felles eiendomsgrense. Naboene mente også at tillatt utnyttelsesgrad ville bli overskredet, og at dispensasjon var nødvendig. Etter flere klagerunder ga Fylkesmannen naboene medhold i dette.

Søkeren sendte snart nye tegninger og kart til kommunen, og åtte virkedager senere fikk han byggetillatelse fra sine kolleger i plan og bygg. Huseieren er nemlig selv byggesaksbehandler i Asker kommune.

Saken har vakt reaksjoner blant både arkitekter og jurister. Arkitekt Arild Eikaas har arbeidet med byggesaker i Asker i nær 30 år og reagerer på behandlingstiden.

– Åtte dager er lynrask saksbehandling i forhold til normalen. Min erfaring er at det tar betydelig lengre tid, spesielt i saker med flere nabomerknader. Det er ytterst sjelden slike saker ikke går henimot fristen på 12 uker.

For oss er dette uttrykk for en underlig og lettvint holdning.

I utgangspunktet skal man selvsagt ikke klage over effektivitet og rask saksbehandling i kommunale etater, snarere tvert imot. I dette tilfellet er imidlertid behandlingstiden påfallende kort. En rask gjennomgang av relativt enkle byggesaker i Asker i 2018 – vel å merke saker uten naboklager – viser vesentlig lengre behandlingstid.

Saken har også andre betenkelige sider. Søkeren skal selv være selvbygger for prosjektet.

– Det er uvanlig. Det innebærer at det er søker, i dette tilfellet en ansatt i kommunen, som må svare kommunen om det blir behov for kontroll eller kritiske spørsmål. Dette innbyr jo til å ta seg til rette, påpeker sivilarkitekt Bjørn Münch.

Askers bygningssjef Marte Helene Lie avviser kritikken og mener at kommunen har gode rutiner for behandling av søknader fra egne ansatte. Slike søknader behandles av et annet team enn det søkeren jobber på, og vedtak skal godkjennes av byggesaksseksjonens leder.

For oss er dette uttrykk for en underlig og lettvint holdning. Habilitet må alltid tas på alvor. Kommunens saksbehandling må være uangripelig, og det må aldri kunne sås tvil om at kommunens ansatte og øvrige innbyggere behandles likt. Spesielt i kontroversielle saker der egne ansatte er part, bør det være rutinen og ikke unntaket at saksbehandlingen overlates til en settekommune.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.