Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

PÅ KONFERANSE: – Vi hadde nylig gleden av å delta på gjennomføringskonferansen med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (i midten), skriver Judith Horntvedt og Ole J. Johansen fra Asker Frp.

Mange av oss har eldre pårørende på institusjon. Eller vi kjenner til noen.

For oss som har det nært på kroppen, er det en stadig kilde til dårlig samvittighet når vi ser hvordan besteforeldregenerasjonen har det i sine omsorgsboliger. De ansatte gjør en god jobb, men ting kan bli bedre.

Les også: Et aldersvennlig Asker

Les også: Vi trenger et statsbudsjett med bedre eldreprofil

Les også: Hva kan eldre forvente i Asker?

Entusiasmen, kreativiteten og vilje til forbedring må bakes inn i kulturen, men vi trenger en verktøykasse.

Og det er regjeringens kvalitetsreform for eldre – «Leve hele livet», som rulles ut i 2019.

Reformen skal bidra til at innbyggerne skal ha en bedre kvalitet på alderdommen. Regjeringen har satt av midler for å gi kommunene støtte til å planlegge og komme i gang med reformen.

Den sier at de gode løsningene finnes lokalt, og vi i Asker vil følge opp slik at vi sikrer oss statlige støtteordninger.

Mye er bra i eldreomsorgen i Asker, men mye kan selvfølgelig bli enda bedre.

Det er sjelden at en stortingsmelding gir inspirasjon, men dette er definitivt et unntak. Meldingen renner over av eksempler på tiltak fra inn- og utland som vi kan vurdere å bruke lokalt.

Regjeringen vil støtte kommunen med å sette sammen sin lokale variant av «Leve hele livet», og sammen skal vi sørge for at Askers eldre kan få en trygg og aktiv alderdom.

Ideene er der, men vi både kan og bør samarbeide med andre kommuner for å utvikle disse eller skape nye. Og ikke minst inkludere de eldre selv.

Vi hadde nylig gleden av å delta på gjennomføringskonferansen med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Der fikk vi presentert reformen med eksempler og løsninger som vi vet fungerer i praksis.

Regjeringen har satt av penger, men det er ikke nødvendigvis det sentrale. Det handler om hvordan vi kan jobbe smartere og samarbeide med alle aktuelle bidragsytere.

Reformen har noen hovedtemaer som vil bidra til å gi eldre og deres pårørende økt glede, livskvalitet og trygghet i hverdagen:

Valgfrihet: Den enkelte skal få større mulighet til å velge tjenesteyter og å medvirke til innholdet i tjenestetilbudet.

Matglede: «Leve hele livet» er en reform for større matglede, enten du bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. Frp i Asker har begynt å arbeide for å få kjøkkenet tilbake på institusjonene. Vi har bedt rådmannen om en vurdering av dette, slik at vi kan få måltider som blir en begivenhet i hverdagen, med god ernæring og gode kokker i lokale kjøkken.

De eldres helse- og omsorgstjeneste: Reformen skal satse mer på forebygging og hverdagsrehabilitering.

Pårørendeomsorg: Det skal være enklere å være pårørende, med fleksible ordninger som deler oppgavene bedre med helse- og omsorgstjenesten.

Alternative arbeidsordninger: «Leve hele livet» skal utfordre helsetjenesten til å organisere seg slik at det blir større kontinuitet i tjenestetilbudet, med mykere overganger og færre å forholde seg til for dem som mottar tjenester.

Vi må også huske på de demente. De har ofte færre forutsetninger for egen medvirkning, så vi må derfor tilrettelegge tiltak i samarbeid med pårørende.

Forutsetningene for å lykkes er gode. Dette er en reform som for en gangs skyld er skapt fra bunnen.

Den bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis etter dialogmøter over hele landet.

Når initiativene kommer nedenfra, blir det vilje til å tenke utenfor boksen og få tilslutning til å gjennomføre tiltakene.

Vi gleder oss over å ha en stortingsmelding som gir oss mandat til å bruke de positive kreftene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

En beboer på et sykehjem uttrykte seg slik da vedkommende ble bedt om å beskrive sin hjertesak: «Jeg ønsker meg gode opplevelser. Jeg ønsker å leve til jeg dør». Det er dette det handler om.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.