Dessverre blir altfor mange barn hengende etter i lese- og skriveopplæringen, og altfor mange går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Dette må vi få slutt på.

Les også: Tester om e-bøker øker barnas leselyst

Les også: Biblioteket betyr mer liv i sentrum

Som barn var jeg veldig glad i bøker. Jeg var heldig som fikk oppleve gleden ved lesing tidlig fordi min mor leste så å si alt av Roald Dahl for meg. En av favorittbøkene mine var Georgs magiske medisin. Det å knekke lesekoden selv var en opplevelse av mestring.

Gleden ved å knekke lesekoden er fin i seg selv. Men det å kunne lese og skrive skikkelig er helt avgjørende for å kunne leve et selvstendig liv, få seg en jobb og delta i samfunnslivet.

Derfor må barn få oppleve gleden ved lesing og skriving tidlig. I dag går 10.000 elever ut av barneskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

Det er ikke alle barn som er like heldige som det jeg var. Ikke alle blir lest for hjemme.

Derfor har vi allerede satt i gang en nasjonal dugnad for leselyst fordi vi vet at barn som blir lest for lettere knekker lese- og skrivekoden tidlig i livet.

Dette inviterer vi besteforeldre, tanter, onkler, barnehager, skoler og frivillige med på.

Men vi må også gjøre mer. Vi vil blant annet innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.

Vi skal sørge for at det er en spesialist i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn lærer å lese og skrive skikkelig. Vi skal stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg håper at årets førsteklassinger blir det siste kullet hvor 10.000 av dem går ut av grunnskolen med for dårlige lese- og skriveferdigheter. Våre barn fortjener bedre.