Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lenge leve frivilligheten!

Lena Walle (H) ivrer for frivillighet.

FOTO: PRIVAT

I dag, 5. desember, er den internasjonale frivillighetsdagen, og dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over. Bærums-samfunnet er intet unntak. Hver eneste dag står frivillige i Bærum på for å gjøre hverdagen bedre for større grupper og enkeltmennesker i kommunen vår. Innsatsen er uvurderlig, og i fremtiden helt avgjørende for at vi skal ha et bærekraftig samfunn. 

Jeg blir rørt når jeg ser og tenker på alle menneskene som på frivillig initiativ bidrar til å gjøre en forskjell i andres liv. Det er viktig at vi ikke tar dette for gitt, og at vi verdsetter frivilligheten som en fantastisk ressurs i samfunnet.

FNs bærekraftmål nummer 17 - «Samarbeid for å nå målene», beskriver behovet for nye og sterke partnerskap. Det er derfor viktig at myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet samarbeider for å oppnå bærekraftig utvikling. I takt utfordringene Bærum kommune står overfor i fremtiden vil det være et økende behov for å få flere med på laget når det gjelder å ta ansvar og bidra til fellesskapet. 

For å kunne opprettholde velferdssamfunnet i fremtiden må vi belage oss på å styrke samarbeidet mellom innbyggerne og kommunen. Kort fortalt; det inviteres til dugnad, og alle er velkomne! «DugnadsBæringen» er et begrep jeg liker, og er det noe vi er gode på i dette landet, så er det dugnad. I Bærum Høyre mener vi at gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats og godt samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlig virksomhet. Tenk på alt det fine vi «DugnadsBæringer» kan få til dersom vi drar lasset sammen, samtidig som vi vet mer om hvilken retning vi skal dra i.

Bærum kommune har store ambisjoner, og har som mål å være blant de beste på innbyggersamarbeid og frivillighet. Frem mot frivillighetens år i 2022 styrkes innsatsen i arbeidet, og man vil teste ut nye samarbeidsformer. Det er imidlertid viktig å presisere at frivilligheten ikke skal erstatte, men være et supplement til lovpålagte, kommunale tjenester.

Det gleder meg at det skal utarbeides en frivillighetspolicy, hvor nettopp frivillige organisasjoner skal få bidra med sin kunnskap og erfaring. Det er viktig at vi lytter og inkluderer de som allerede driver med frivillighet, de har verdifulle tanker om hvordan vi kan gjøre det enklere å være frivillig i Bærum. Lokaler i nærmiljøet, og i kommunen forøvrig, må enkelt kunne disponeres som møteplasser og frivillighetsbaser.

Bærum Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og til å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Et mer systematisk og målrettet samarbeid omkring frivillighet i fremtiden vil kunne gjøre dette enklere. Ordet samarbeid står sentralt, og det er viktig å understreke at rammene ikke må bli så stramme at det oppleves som «frivillig tvang». Målet bør være at alle som ønsker det skal oppleve at det er enkelt og givende å drive frivillig arbeid i Bærum kommune. Tusen takk til dere som bidrar til er varmere samfunn!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.