Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

– Venneforeningen for Bærum sykehus har lenge etterlyst en legevakt som fungerer mer på pasientenes premisser, skriver foreningens leder John Kjekshus, tidligere overlege ved Bærum sykehus.

– Venneforeningen for Bærum sykehus har lenge etterlyst en legevakt som fungerer mer på pasientenes premisser, skriver foreningens leder John Kjekshus, tidligere overlege ved Bærum sykehus.

Foto: Joakim S. Enger

Når høyrepolitikere i Bærum ber om å vurdere utredning av private legevakttjenester, fordi man ikke er fornøyd med hvordan legevakten fungerer, blir jeg bekymret.

Da sprer man ressursene utover og mister fordelen ved at fagfolkene kan arbeide i større grupper. 

Venneforeningen for Bærum sykehus har lenge etterlyst en legevakt som fungerer mer på pasientenes premisser. Med det mener vi bedre tilgjengelighet på telefon, kortere ventetider på legevakten, bedre oppfølging i venterommet og bedre parkeringsmuligheter. 

Når man foreslår å opprette flere mindre legevakter i privat eller kommunal regi da forstår man ikke sakens kompleksitet.

Legevakten er bemannet dels med fast ansatte leger på dagtid, dels med fastleger med egen praksis som må dekke ettermiddag, kveld og natt på legevakten. 

Korte telefontider hos fastlegene gjør at pasientene ikke får kontakt med sin fastlege og derfor henvender seg til legevakten. Akutte skader og infeksjonstilstander hos barn og voksne tar varierende tid å få utredet og behandlet, det er ventetider på laboratoriesvar og røntgenundersøkelser som ikke kan planlegges på forhånd. Hastepasienter vil alltid gå foran, noe som ofte føles urettferdig for den som allerede har ventet lenge uten en skikkelig forklaring.

Pågangen til legevakten er svingende i forbindelse med epidemier og pandemier og andre uforutsette situasjoner. Felles for dem alle er at det skaper angst og usikkerhet hos pasientene som har behov for kvalifiserte tiltak 24 timer i ukens 7 dager. 

Dette koster. Det er personalutgiftene som er den store utgiften. Forslaget om å spre personalet på flere steder er en dårlig idé som ikke vil gi bedre legevaktdekning. Det vil spre ressursene og føre til en forverret situasjon for alle, pasienter og ansatte.

I stedet etterlyser Venneforeningen for Bærum sykehus en gjennomgang av Legevakten. Kommunen bør snarest starte planleggingen av en ny og funksjonell legevakt. Kommunepolitikerne må forberede seg på at sykehuset trenger lokalene som kommunen i dag leier i Bærum sykehus. 

Forslaget om å spre personalet på flere steder er en dårlig idé som ikke vil gi bedre legevaktdekning.

Kommuner vi sammenligner oss med, har egne legevakter utenfor sykehuset. Det byr på en enestående mulighet til å lage skreddersydde løsninger, sammen med andre samarbeidende virksomheter i kommunen, for eksempel kommunens akuttmedisinske senter. 

Ringerike og Drammen har løst det ved å legge kommunens legevakt utenfor, men i nærhet til sykehuset slik at man ved behov lett kan overføre pasientene til spesialisthelsetjenesten. 

Flere faste leger med vaktforpliktelse og bedre kontinuitet må ansettes slik at man får dekning også på kveld og natt og når pågangen er stor. Hvorvidt fastlegene i det hele tatt bør inngå i vaktordningen, bør diskuteres. Bruk av fastlegene på legevakten reduserer deres tilgjengelighet i egen praksis og fører til at pasientene heller søker seg til legevakten. 

Mangelen på parkeringsplasser må løses sammen med Vestre Viken som har ansvaret for området. Oppgradering av telefontjenesten burde være en selvfølge, slik at den pålagte fristen for å besvare henvendelser til legevakten innen to minutter, overholdes. 

Uansett om man vurderer å opprette nye legevakter i privat eller kommunal regi vil det spre ressursene og totalt sett gi dårligere kvalitet og sikkerhet for brukerne. Det er heller ikke godt nok at Legevakten selv er fornøyd med tjenesten i dag, det er det pasientene som avgjør.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.