I fjor la Arbeiderpartiet frem et fellesforslag i Bærum kommunestyre om at kommunen må tilby minst to læreplasser per 1.000 innbygger, noe som er i tråd med anbefaling fra KS, og at det skal gis 2 millioner kroner i tilskudd hvert år til lærlinger i helsefag på grunn av eldrebølgen som kommer.

Les også: Kun én av fire yrkesfagelever gikk rett ut i læra

Les også: Avviser annenhver yrkesfagelev på grunn av språktrøbbel

I Bærum har vi kun 0,7 læreplasser per 1.000 innbygger – dette er ett av de laveste tallene for alle kommunene i Akershus.

Forslagene ble dessverre avvist av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet under budsjettbehandlingen for 2018.

Det vi fikk vedtatt derimot, var: «Bedre tilrettelegging for lærlinger i kommunen og arbeidslivet».

For Arbeiderpartiet er det svært viktig at dette vedtaket blir fulgt opp.

Grunnen til det er at samfunnet trenger flere i arbeid, og det er behov for flere fagarbeidere innenfor mange felt. I kommunen er det blant annet innen helse og sosial, bistand og omsorg, barnehager, ungdomsklubber og SFO.

Og alle disse elevene som søker seg til yrkesfag, gjør nettopp det fordi de vil ha en jobb etter skolen – altså er de avhengig av læreplasser for nødvendig praksis og et godt samspill mellom skolen og arbeidssteder, for å få en fullverdig utdannelse.

Vi kommer derfor i møtet for hovedutvalget for bistand og omsorg 14. mars til å etterlyse en tilbakemelding om hvordan rådmannen vil følge dette opp.

Administrasjonen har opplyst til Budstikka at mange søkere blir avvist fordi de ikke snakker godt nok norsk.

Hvis norskopplæringen på ungdomsskolene og videregående har sviktet, mener vi at alle de politiske partiene må ta ansvar og se på muligheten for å ha norskkurs parallelt med lærlingetiden.

For ungdom som hverken får læreplass eller fullført utdanning kan ende opp som varige arbeidsledige. Det kan heller ikke være slik at lærlinger som har en praksisplass, skal føle seg usikre på om de har læreplass til høsten.

Løsningen på dette er god planlegging, investering i ungdom og egne arbeidstagere.

Lærlinger vil sikre rekruttering, i tillegg til at kommunen får arbeidstagere de har lært opp.

Vi i Arbeiderpartiet vil derfor følge opp våre forslag fra i fjor om å investere i flere lærlinger.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

For dagens utfordringer kan nemlig ikke løses i morgen.