Dette er et vedtak som legger til rette for at alle barn i Bærumsskolen kan bli bedre sett av en lærer hver dag.

Les også: Lærernormen, hvor er stillingene?

Les også: Skolesjef drar på norgesturné for å sikre seg nye lærere

Les også: 210 lærere søker mer utdanning

Det bekymrer oss derimot at rådmannen legger opp til et vedtak som bryter med vedtaket i Stortinget.

For oss fremstår det som svært underlig at rådmannen fremstiller det som om 14 av våre skoler skal gi fra seg stillinger og viser til tall fra Utdanningsdirektoratet.

Det ser ut som om man skal ta utgangspunkt i 30,7 nye stillinger uansett hvilken modell våre politikere skal vedta.

Dette er uriktig.

En minstenorm begrenser ikke hvor mange lærere man kan ha, den bestemmer bare hvor mange man minst må ha.

Utdanningsforbundet Bærum klarer derfor ikke helt å forstå hvorfor rådmannen i sitt saksfremlegg har valgt å fremstille det som et kutt på 23,5 årsverk fordelt på 14 skoler.

Ved å opprettholde dagens status på enkelte skoler og samtidig oppfylle vedtaket fra Stortinget vil det riktige antall være cirka 54,2 nye stillinger.

Likevel må det understrekes at dette også er et minstenivå og det er klart at Bærumsskolen fortjener en økt satsing også der vi allerede oppfyller normen i dag.

Det blir derfor viktig for oss å presisere noen punkter der rådmannen er litt uklar i sitt saksfremlegg.

1. Ny nasjonal lærernorm er en minstenorm. Det er derfor ingenting i vedtaket som skulle tilsi at skoler som allerede oppfyller normen, skal miste økonomiske overføringer.

2. Stortingsvedtaket er helt utvetydig på at normen skal gjelde skolenivå. Det gis ingen mulighet for å flytte ressurser fra en skole til en annen.

Utdanningsforbundet Bærum er helt enig med både rådmannen og kommunestyret i Bærum om at det er en del andre faktorer som må ivaretas i en skoleressursfordelingsmodell.

En viss skjevfordeling av ressursene til skolene i kommunen er etter vår mening både viktig og riktig. Det er viktig at en slik fordeling må skje i tillegg til oppfyllelse av normen.

Utdanningsforbundet Bærum er svært bekymret for omdømmet til Bærumsskolen når rådmannen nå legger opp til at hele 19 skoler ikke klarer å oppfylle lærernormen.

Vi mener at alle elevene i Bærum skal få samme mulighet til å bli sett og hørt av en lærer hver dag.

Vi mener det er en svært alvorlig situasjon om man nå bevisst velger å se bort fra et stortingsvedtak på denne måten.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette er ikke et signal Bærum kommune bør sende våre barn og unge.