Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lange køer for byggesaker

– Etter 1,5 år på hjemmekontor har mange blitt oppmerksomme på at det er fint med litt større plass i form av en utvidelse av boligen eller de vil selge og bygge nytt et annet sted i kommunen, skriver innsenderen.

– Etter 1,5 år på hjemmekontor har mange blitt oppmerksomme på at det er fint med litt større plass i form av en utvidelse av boligen eller de vil selge og bygge nytt et annet sted i kommunen, skriver innsenderen.

Det er mye å gjøre i byggesaksavdelingene i kommunene for tiden.

Det er ikke så rart. Etter 1,5 år på hjemmekontor har mange blitt oppmerksomme på at det er fint med litt større plass i form av en utvidelse av boligen eller de vil selge og bygge nytt et annet sted i kommunen. 

Dette er derfor blitt tiden da mange stifter sitt første bekjentskap med kommunenes byggesaksavdeling og den offentlige forvaltningen.

I sitt standardsvar til innsendelse av byggesøknader skriver Bærum kommune at: «Det vil ikke hjelpe å ringe oss. Da bruker vi av tiden vi ellers kunne brukt på̊ saksbehandling.»

Kommunen ber oss altså om ikke å ta kontakt, for da forstyrrer vi.

Mange har stor tillit til at kommunen skal bistå og veilede slik de er forpliktet til gjennom forvaltningsloven. De er tross alt finansiert av oss for å hjelpe oss, men kommunen hevder videre at:

«Vi kan dessverre ikke være behjelpelig med å finne ut om vilkårene er oppfylt i din sak. Det krever saksbehandling, og den tiden kan vi ikke bruke på̊ din sak før den står for tur.»

Ida Angel Weum er partner og faglig leder i Frost Arkitekter AS.

Ida Angel Weum er partner og faglig leder i Frost Arkitekter AS.

FOTO: PRIVAT

I tillegg sier kommunen at «Søknader prioriteres foran forhåndskonferanser». Dermed blir tidligavklaring før innsendelse av forhåndskonferanse ikke mulig. 

Når vi ikke kan regne med å få forhåndskonferanse før byggesakene sendes inn, ikke veiledning og ikke kan påregne at byggesøknader behandles innen fristen, gir dette en rekke problemer. 

Resultatet blir svekket tillit til byggesakskontorene og i verste fall en økning i ulovlig bygging.

Et avslag vil i de fleste tilfeller føre til at det sendes inn en ny og omformet søknad. Dette kunne vært unngått med en tidligavklaring. 

Dette er det innbyggerne som må betale for. Det blir økte utgifter til mellomfinansiering, byggelån, honorarer og byggesaksgebyr. 

Resultatet blir svekket tillit til byggesakskontorene og i verste fall en økning i ulovlig bygging.

Det skal sies at kommunen har lovfestet plikt til å avholde forhåndskonferanse innen to uker etter at anmodning om dette er mottatt.

Vi har forstått det slik at mange saksbehandlere fortsatt sitter på hjemmekontor. I Asker har vi erfart at vi må sende over allerede innsendt materiale på ny fordi saksbehandler ikke har tilgang til edb-systemer og dokumenter. 

Begge kommunene ansetter nye saksbehandlere for å bøte på situasjonen. Mange av utfordringene i forvaltningen kunne vært mindre dersom saksbehandlerne kunne samarbeide fysisk. 

Terskelen for å spørre en kollega til råds er langt høyere i en videokonferanse enn over et møtebord. Som nyansatt er terskelen enda høyere. Resultatet er at ting tar lang tid.

Vi oppfordrer byggesakskontorene:

  • Prioriter forhåndskonferansene – dette gir byggesøknader som kan behandles fortere og enklere.
  • Bruk erfarne saksbehandlere i forhåndskonferansene slik at avklaringene holder høy faglig kvalitet.
  • Ring oss arkitekter og ansvarlige søkere og avklar på telefon.
  • Benytt saksbehandlingsperioden til å anmode om omprosjektering fremfor å avslå søknadene. Et avslag vil i de aller fleste tilfeller lede til at det sendes inn en ny, omformet søknad som igjen opptar saksbehandlers tid.
  • Velg en språkbruk som kommer kommunens brukere i møte. Det er innbyggernes rett å sende inn en byggesak, de forstyrrer ikke kommunens saksbehandlere.
  • Kom dere tilbake på kontoret og snakk med kollegene! Ta gjerne en pils sammen på fredagene og bli kjent, så blir det lettere å spørre hverandre om det faglige i arbeidstiden.
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.