Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Landøya, blokker og rekkefølgekrav

Prosjektet «Landøyveien 5» skaper motstand i Holmen og Landøen Vel.

Prosjektet «Landøyveien 5» skaper motstand i Holmen og Landøen Vel.

FOTO: CODE ARKITEKTER (ILL.)

Utbygger Helge Hellebusts innlegg i Budstikka 13. januar gir grunn til igjen å belyse Holmen og Landøen Vels holdning og reaksjon på bygningsrådets behandling av reguleringsplanen og Varde Eiendoms fremgangsmåte. Det er også betimelig etter debatten i Budstikka 27 januar.

Hellebust konstaterer at planprosessen har vært grundig og pågått over flere år. Han skriver at planene har vært presentert for naboer og vellets medlemmer, men unnlater å skrive at det var stor skuffelse og massiv motstand mot planene.

Vellet spurte i den offentlige høringen om beskrivelse av hvilke tiltak som skal komme på plass før utbygging kan starte og fikk til svar at de vurderer at det ikke er påkrevd tiltak for trafikksikring. Dette rimer ikke med påstand om at han gjerne vil bidra til nødvendige infrastrukturtiltak i området.

Han nevner heller ikke at han og hans medarbeidere INBY, i reguleringsforslaget, lot være å ta med det helt sentrale elementet, nemlig rekkefølgekravet knyttet til Holmen-områdets trafikk- og veiløsninger og E18-utbyggingen. 

Kravet som ville medføre utsettelse av byggestart og bortfall av deltagelse i felleskostnadene for utbygger. Dessverre ble det ikke oppdaget av administrasjonen ved første gangs behandling i april 2019. Da administrasjonen senere oppdaget dette og ville ta det inn igjen før sluttbehandling i bygningsrådet, sendte Hellebust en skriftlig henvendelse til medlemmene i Bygningsrådet om å ikke følge administrasjonen og rådmannens anbefaling. Bygningsrådet godtok denne henvendelsen til tross for at det er en ren gavepakke, som avviker fra normal kommunal saksbehandling.

Vår bekymring gjelder nå Landøyveien 5, men etter hvert hele Holmen-området

Vi i vellet har hele tiden vært klare på at vi ikke er imot utbygging, men vi vil at demokratiske besluttede planer og regler skal følges. Vi har levert høringssvar og velbegrunnede innvendinger til utbyggingen, men det gamle bygningsrådet har oversett både våre innspill og administrasjonens anbefalinger.

Vår bekymring gjelder nå Landøyveien 5, men etter hvert hele Holmen-området. Denne første reguleringssaken er en føler som kan sette en uheldig standard og presedens for videre utbygging. Kommunestyret må se på alle sider av denne saken; antall boligenheter i henhold til arealdelen av Kommuneplan 2018-2030, trafikkøkning og sikkerhet, tilgjengelige skoleplasser og byggehøyder.

Det er hyggelig at vårt nærområde er attraktivt, og at mange ønsker seg hit. Holmen har kvaliteter som vi ikke kan spille bort ved å ta Landøyveien 5 ut fra den større sammenhengen den er en del av. Vellet vil bidra konstruktivt i utviklingen av vårt nærområde, og vi må ha tillit til at våre politikere tar ansvarlige og gode beslutninger og at rekkefølgebestemmelsene og vedtatte reguleringsplaner følges.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.