Det viktige landbruksfylket Akershus

NATURBRUK: – Akershus har tre videregående skoler med naturbrukslinje, skriver fylkesvaraordføreren. Her elever ved naturbrukslinjen på Stabekk videregående i aksjon med skogrydding på Brønnøya.

NATURBRUK: – Akershus har tre videregående skoler med naturbrukslinje, skriver fylkesvaraordføreren. Her elever ved naturbrukslinjen på Stabekk videregående i aksjon med skogrydding på Brønnøya. Foto:

Av

Akershus er ett av landets viktigste jordbruksfylker.

DEL

Akershus fylkeskommune er opptatt av bondens ve og vel, og at rammevilkårene skal ligge godt til rette for et bærekraftig landbruk også i fremtiden.

Les også: Fortviler over godt sommervær

Les også: Bønder langer ut mot turgåere på dyrket mark

Det blir i disse dager utarbeidet en landbruks- og matmelding etter politisk bestilling fra de folkevalgte i Akershus fylkeskommune.

Meldingen er et kunnskapsgrunnlag som vil hjelpe oss å fatte veloverveide beslutninger når vi behandler saker som angår trygg mat og dyrkbar mark.

Vi har ansvar for de kommende generasjoner, og når det kommer til akkurat bonden kan vi i Akershus legge vilkårene godt til rette også for fremtidens bonde: Vi har tre videregående skoler med naturbrukslinje – som er et fylkeskommunalt ansvar, og vi har også Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innenfor egne grenser.

Vi har bidratt solid i de siste årene for å jobbe frem et innovasjonsmiljø knyttet til universitetet.

I tillegg støtter vi opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseheving for den voksne bonden – gjennom kursvirksomhet hos Hvam Agroutvikling.

Hvert år leverer Akershus fylkeskommune innspill til jordbruksoppgjøret, og hvert år inviterer vi landbrukets næringsorganisasjoner til å komme med sine innspill.

Vi har tradisjon for å være lydhøre for disse innspillene.

Vi er opptatt av den dyrkbare jorden. Regional plan for areal og transport har sterke føringer om fortetting rundt knutepunkter – altså at man bygger ut i allerede utbygde områder, og i minst mulig grad bygger ned dyrkbar mark.

Akershus fylkeskommune har et spesielt ansvar for vannområdene, og vi har god dialog med næringen for å finne konstruktive løsninger rundt avrenning til vassdrag.

Akershus blir sammenslått med Østfold og Buskerud og skifter navn til Viken i 2020.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Landbruket i det nye storfylket blir ikke mindre viktig, og oppgavene til den nye fylkeskommunen knyttet til landbruk blir kan hende mye større.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags