Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Landås Øst – en dårlig start?

– Har kommuneadministrasjonen lagt til rette for at utbygger skal gjennomføre massiv terrengheving før blokkene bygges? spør innsenderne om utbyggingen på Høn/Landås i Asker.

– Har kommuneadministrasjonen lagt til rette for at utbygger skal gjennomføre massiv terrengheving før blokkene bygges? spør innsenderne om utbyggingen på Høn/Landås i Asker.

FOTO: PRIVAT

Landås Øst er neste planområde ut i den store Landås-utbyggingen rett ved Asker sentrum.

Mesteparten ligger høyt og synlig i terrenget, i skråningen mellom Hønsveien på oversiden og jernbanelinjen på nedsiden, med krysset Haugboveien/Hønsveien som østlig ytterpunkt.

Områdereguleringen har lagt opp til lavblokkbebyggelse. Men har kommuneadministrasjonen lagt til rette for at utbygger skal gjennomføre massiv terrengheving før blokkene bygges?

Terrenghevingen skjer på et allerede høyt punkt helt øverst i Landås Øst og gir alvorlige kjedereaksjoner med høyere blokker enn nødvendig og inngripende tiltak i grøntområder og bekker.

Landås Øst omfatter 16 blokker på 4–7 etasjer og 376 leiligheter. Utbyggingen skal skje rundt et grøntområde (GN2) med bekk, gammel vegetasjon og gårdsvei. 

Masseoppfylling på eksisterende terreng nord og øst i området medfører at bekken og det planlagte grøntområdet (GN2) heves 5 meter, og all vegetasjon må fjernes. 

Dette er ikke bare i strid med områdereguleringen fra 2018, men også med vannressursloven og vannforskriften.

Godtok kommunen denne terrenghevingen? Var politikerne klar over hva de vedtok i områdereguleringen? 

Naboer og organisasjoner fikk ikke informasjon. Foreslåtte høyder og planer viste ikke terrengsnitt, og var illustrert med blokker lagt i eksisterende terreng. Terrenghevingen var ikke synlig i tekst og bilder i kommunestyrets sakspapirer.

Sommeren 2020 oppdaget Asker Elveforum misforholdet, da utbygger trengte dispensasjon for å fylle opp Landås Øst med overskuddsleiren fra Landås Vest. Dispensasjonen ble innklaget, og saken er fremdeles til behandling, blant annet fordi kommunen har sendt misvisende informasjon til Statsforvalteren. 

– Snu i tide – finn bedre løsninger! oppfordrer Unn Orstein i Asker Elveforum.

– Snu i tide – finn bedre løsninger! oppfordrer Unn Orstein i Asker Elveforum.

Foto: KARL BRAANAAS

Likevel er oppfyllingen og terrenghevingen for lengst igangsatt øverst ved Hønsveien.

Søknad om detaljregulering er nå til behandling. Det planlegges en underjordisk tunnel mellom parkeringskjellerne på hver side av GN2 som resulterer i at bekken heves 5 meter øverst i grøntområde GN2.

Tunnelen er nok den grunnleggende årsak til alle problemene. Det resulterer i høydeutfordringer for naboene i øst og dårlige inn- og utkjøringsløsninger for biler og syklister gjennom en dør rett ut i hovedveien.

Heving av bekken og masseoppfylling har store konsekvenser for nærmeste nabo, i tillegg til effekten på vannføringen lenger ned. Regnvann ledes til ny flomvei, infiltrasjon reduseres, revegetasjon reduseres. Lekeplassen i Vipeveien ombygges til fordrøyningsbasseng. «100-meterskogen» forsvinner. Blokkene ruver i Askerlandskapet – mer enn det som alle trodde ble vedtatt i områdereguleringen.

Dette er ikke greit. Snu i tide – finn bedre løsninger!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.