Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Lærere mot rasisme

– At Sian nå velger å ha politiske markeringer i Bærum, reagerer vi sterkt på, skriver Bjørn Sigurd Hjetland i Utdanningsforbundet Bærum.

– At Sian nå velger å ha politiske markeringer i Bærum, reagerer vi sterkt på, skriver Bjørn Sigurd Hjetland i Utdanningsforbundet Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS

Førstkommende lørdag skal organisasjonen Sian ha politisk markering i Sandvika.

Utdanningsforbundet er en aktiv antirasistisk organisasjon og tar derfor klar avstand fra et rasistisk budskap. Fordommene og hatet som spres av rasistiske og høyreekstreme grupper, får daglig konsekvenser for mange av oss, om det er oss selv eller våre venner, familie, naboer eller kollegaer som utsettes for det.

At Sian nå velger å ha politiske markeringer i Bærum, reagerer vi sterkt på. Det er ikke lenge siden en person med tilsvarende tankegods drepte sin søster fordi hun hadde feil hudfarge, og i etterkant av dette angrep en moske. 

Vi vil aldri akseptere bevisste krenkelser på grunn av hudfarge, etnisitet, religion eller kjønnsuttrykk.

Vi ønsker å signalisere vår solidaritet med familien og lokalmiljøet som ble rammet av terrorangrepet. Dette var et angrep på oss, et angrep på det bærumssamfunnet skal stå for. 

Vi ser alvorlig på en utvikling der det dukker opp flere markeringer med hatfylte budskap. Ikke fordi vi ikke ønsker ytringsfrihet for alle, men fordi vi er bekymret for at dette åpner for bevisst krenking av innbyggerne.

Utdanningsforbundet fortsetter å være en aktiv part i arbeidet mot rasisme, både gjennom Antirasistisk Fellesskap og på andre måter. Det er vi forpliktet til i vår politikk:

«Vi utdanner Norge», Utdanningsforbundets styringsdokument vedtatt på landsmøtet i 2019 sier følgende: 

«Utdanningsforbundet ønsker et samfunn preget av tillit, toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Alle skal ha de samme mulighetene, uten hensyn til kjønn, alder, sosial og etnisk bakgrunn, bosted, funksjonsevne, religion og seksuell orientering.»


Vi er stolte av å ha en profesjonsetisk plattform som påpeker vårt ansvar for å fremme likestilling og likeverd, sørge for at det ikke skal forekomme noen for form undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger, samt sørge for at alle barns og elevers rettigheter ivaretas.

Som ansvarlige profesjonsutøvere vil vi lærere fortsette kampen for et bærumssamfunn som fremmer respekt og toleranse for alle typer ulikhet og vil motarbeide all form for undertrykking og diskriminering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.