Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

La oss knytte Viken sammen

Artikkelforfatteren skriver at E18-prosjektet i Bærum er viktig for bedriftene i regionen. Blant annet her på Lysaker, på grensen mellom Viken og Oslo.

FOTO: KNUT BJERKE

Denne sommerferien tilbringer de fleste av oss i Norge. Mange kjører rundt på dårlige veier eller tilbringer tid på toget på vei til en feriedestinasjon. Jeg håper disse bil- og togturene minner oss på behovet for gode og effektive samferdselsløsninger.

Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en sikker, bærekraftig og effektiv måte.

Vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo. I disse koronatider er smarte investeringer i samferdselsprosjekter også en investering i å holde hjulene i gang. I tillegg vil en satsing på smart, grønn infrastruktur skape lønnsomme jobber for fremtiden.

Det er ingen tvil om at i må skape flere jobber i privat sektor. Derfor må vi se på hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber. Det betyr at vi må prioritere. Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

Ny E18 vil forbedre situasjonen for næringstransporten, og det vil bidra til byutvikling

Fire overordnede prinsipper bør legges til grunn for hvilke prosjekter vi prioriterer i Viken og Oslo i neste nasjonale transportplan. Det første er prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken. For det andre er det viktig å sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt frem. Så må vi satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. For det fjerde må gode øst-vest forbindelser prioriteres.

Hva betyr så dette for Asker og Bærum? E18 Vestkorridoren er et prosjekt vi støtter. Dagens situasjon medfører store tids- og transportkostnader for godstransporten. Prosjektet er viktig for bedriftene i regionen. Ny E18 vil forbedre situasjonen for næringstransporten, og det vil bidra til byutvikling. Det andre jeg vil trekke frem er ny jernbanetunnel gjennom Oslo.

Kapasiteten på jernbanenettet i Oslo-området er sprengt og prosjektet bør realiseres så raskt som mulig. Ved å legge til rette for flere avganger, vil frekvensen og forutsigbarheten i togtilbudet økes. Det vil bidra til flere kan reise kollektivt. De samme argumentene gjelder for ny T-banetunnel gjennom Oslo. Dette prosjektet bør få statlige bidrag fra ordningen med særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter.

Jeg er spent på hva som kommer i neste nasjonale transportplan. Jeg håper samferdselspolitikerne våre sammen vil jobbe for effektive transportløsninger slik at vi tar noen skritt videre i å skape et felles bo- og arbeidsmarked.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.