Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

La naturen vinne i Vallerveien 146

– Vallerveien 146 er ikke en hvilken som helst eiendom, skriver innsenderen om skogområdet mellom Vallerveien (til venstre) og Lindelia. Gjettum skole og Lindelia sykehjem ses på oversiden av eiendommen.

– Vallerveien 146 er ikke en hvilken som helst eiendom, skriver innsenderen om skogområdet mellom Vallerveien (til venstre) og Lindelia. Gjettum skole og Lindelia sykehjem ses på oversiden av eiendommen.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Bærum kommune ønsker å bygge boliger i Vallerveien 146. De kaller prosjektet for «Det gode nabolag». 

Vallerveien 146 er ikke en hvilken som helst eiendom, for her er det kalkgranskog og kalkedelløvskog. Begge er rødlistede og truede naturtyper, kalkedelløvskog er vurdert som sterk truet. 

Mye av disse skogtypene har gått tapt i Bærum. Dette er artsrike miljøer, som kommunen har et særlig ansvar for.

Området i Vallerveien ble kartlagt av Miljødirektoratet i fjor høst. Området har potensial for kalkkrevende jordsopp, som lever i samliv med blant annet hassel. Det er også et rikt insektliv der.

Under behandling av saken i formannskapet 23. mars sa varaordføreren noe sånt som at «Bærum har 63 prosent skogareal, mer enn nok igjen om Vallerveien 146 bygges ut. Den er ikke tiltalende som bruksskog, det meste er jo kratt». 

Tiden er for lengst inne for å se på kratt som verdifull natur, ikke som noe verdiløst som bare kan hugges ned. Et kratt kan blant annet være en biotop for fugler.

Finn Otto Kvillum er styremedlem og tidligere leder for Naturvernforbundet i Bærum.

Finn Otto Kvillum er styremedlem og tidligere leder for Naturvernforbundet i Bærum.

Foto: PRIVAT

Det er en formidabel forskjell på skog i de lavereliggende delene av Bærum og skogen i marka hva gjelder naturmangfold. Lavlandet har kalkrik grunn, så der vokser det helt andre type arter og mange sjeldne naturtyper som ikke finnes i den artsfattige granskogen i marka.

I formannskapsmøtet fremmet Aps Kjell Maartmann-Moe forslag om at det til andre gangs behandling skulle bes om en oversikt over forekomster av rødlistearter i det ubebygde terrenget sør for Lindelia sykehjem, forbi den tidligere Solbergbakken til Løkeberg skole. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Det som i dag er Vallerveien 146, utgjorde i sin tid den søndre delen av Solbergåsen. Selv om denne sammenhengen nå er brutt av veien Lindelia og Lindelia sykehjem, må vi ta vare på denne søndre delen.

Da Vallerveien 146 ble avsatt til å bygge «Det gode nabolag», var det ingen som vurderte om tomten var egnet til denne type utbygging. Det viser seg nå at tomten er utsatt for støy, og at den inneholder truede naturtyper. Da må det være lov å snu! 

Boligprosjektet «Det gode nabolag» i Vallerveien 146 har et godt formål, men det er også et godt formål å bevare sårbar og artsrik natur. La derfor naturen vinne i Vallerveien 146.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.