Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

La matjorda ved Nordby gård ligge

Dennis er bekymret og lurer på hvorfor de ødelegger lysløypa, et tur og rekreasjonsområde for flere tusen mennesker på Rykkinn/Skui, forteller innsenderen.

Dennis er bekymret og lurer på hvorfor de ødelegger lysløypa, et tur og rekreasjonsområde for flere tusen mennesker på Rykkinn/Skui, forteller innsenderen.

Foto: Øivind Trandem

Utbyggingen på Nordby gård har skapt sterke reaksjoner.

Så står den der allerede, gravemaskinen, på toppen av det nye utbyggingsfeltet ved Nordby gård på Rykkinn, og med skovlen fylt av mørk fruktbar matjord. Da ligger det vel i kortene, slik vi kan tolke det, at utbyggingsplanene på LNF-området på Brekkeski er godkjent på tross av sterke protester – og at prosessen går sin gang, selv om den formelle godkjenningen først skulle skje på et møte i planutvalget i Bærum kommune senere i høst.

«Jordskam i Bærum» spurte vi bekymret i vårt forrige innlegg i Budstikka, og så frem til et utfyllende tilsvar fra våre folkevalgte, eller fra planutvalget i kommunen som er medansvarlige for nok et inngrep i et LNF-område og bebyggelse på dyrkbar mark. I stedet har vi kunnet registrere flere alvorlige tegn til tette informasjonskanaler fra kommunens side, og som kan ha hindret oss i å kunne påvirke til en snuoperasjon før avtalen er/blir endelig ratifisert.

Det er derfor ikke til å legge skjul på at den planlagte utbyggingen på Nordby gård har skapt sterke reaksjoner, og som lett kan føre videre til et opprør på grasrota og på tvers av politiske skillelinjer. For vi føler at vi ikke blir hørt, at vi ikke blir tatt på alvor og at vi dermed blir fratatt mulighetene til å påvirke det som planlegges i kommunen vår, og som kunne styrker tilliten til dem som skal sette de endelige beslutningene ut livet, selve grunnlaget for et velfungerende lokaldemokrati.

Vi har allerede fanget opp nye signaler som kan føre til inngrep og ev. omdisponeringer i det vernede Frogner/Tandberg-arealet, så åpne opp og la oss få innsyn i tide. Vi kan bli viktige medspillere og premissleverandører, og bidra til en fruktbar samhandling og idéutvikling i dialog med kommunen og våre egne folkevalgte.

Det er heller ikke til å legge skjul på at den varslede utbyggingen på dyrket mark nedenfor Nordby gård er blitt en symbolsak for oss. Og vi spør og i fullt alvor; har ikke politikerne våre tatt inn over seg den alvorlige situasjonen vi befinner oss i?

For matjord og dyrket mark er sjelden vare i Norge. Som enkelte forskere sier; vi må ta vare på hver kvadratmeter vi har. Likevel blir stadig nye arealer omdisponert til andre formål. Vi er også langt fra å være selvforsynt her hjemme, og i tillegg skaper de dramatiske klimaendringene en uforutsigbar matproduksjon som kan true vår evne til å produsere mat til vår egen og fremtidige generasjoner.

Vi venter derfor på nye tydelige signaler fra dere som skal ha ansvar for veivalg i kommunen i tiden fremover. Vi gir dere en utfordring: «Et forsterket juridisk vern av matjord og dyrket mark må være overordnet i all samfunnsplanlegging og i all arealforvaltning i tiden fremover». Hvor står dere i denne striden?

«La elva leve», lød kampropet fra lenkegjengen på syttitallet. «La matjorda ligge», må det lyde nå.

PS. Vi skal ikke lenke oss fast, men klimabrølet holder vi ikke tilbake.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.