Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

La jordet være jorde

ÅPENT LANDSKAP: – Boliger på jordet nedenfor veien vil bli et fremmedelement og vil ødelegge det historiske og åpne landskapet mellom Haslum middelalderkirke og Øverlandsgårdene, skriver innsenderne. Bygget til høyre i forgrunnen er et enkeltstående barnehagebygg. FOTO: TERJE JACOBSEN

Utbygging. La jordet på Øverland fortsatt få være jorde.

Vi antar at de fleste som daglig passerer Øverland og de mange som reiser dit for å gå på tur i Bærumsmarka, ikke er klar over at jordet mellom Gamle Ringeriksvei og det store barnehagebygget er planlagt som boligområde.

Da nåværende kommuneplans arealdel ble behandlet i kommunestyret, stemte Ap, Høyre, KrF og Pp for dette, mens Frp, SV og Venstre stemte mot.

Vi trekker her frem noen forhold som viser at flertallets beslutning var svært uheldig.

Utbyggerne, hvor av den ene er grunneieren Det Kgl. Selskap for Norges Vel, begrunnet forslaget med at «boligområdet vil ligge med naturlig sammenheng til eksisterende boligområder.» Det relativt nye boligområdet i åsen mot Åsterud var en del av Norges Vels prosjekt «Nye Øverland – fra idé til realitet» og «Miljøgrenda».

Boligene hadde to formål: Det skulle finansiere prosjektet, og våtorganisk avfall fra boligene skulle resirkuleres. Prosjektet viste seg å være et «luftslott» og ble ikke realisert.

Les også: Vern av Tanumplatået

Les også: Tiden er kommet for et kompromiss i E18-saken

Les også: Bevar jorder på Stabekk

Boligene skulle derfor ikke ha blitt bygget. Argumentet med at det nye boligområdet vil falle naturlig sammen med det eksisterende bygger derfor på et tidligere utbyggingsvedtak som ikke skulle vært fattet.

Det aktuelle jordet er en del av det historiske landskapet mellom Haslum middelalderkirke og Øverlandsgårdene. Pilegrimsleden gikk over jordet, så det er noe høytidelig over det. Bildet her viser hvordan landskapet fremstår i dag med kirken i bakgrunnen. Se for dere hvor ødelagt dette landskapet vil bli med boliger på jordet.

Den vedtatte arealstrategien for Bærum går ut på at det primært skal bygges i sentrene, ved trafikknutepunktene og langs banene.

Det går buss forbi det planlagte boligområdet, men ifølge Fylkesmannen viser en omfattende kollektivutredning ved en utbygging på Fossum at selv med et høyfrekvent busstilbud mot Eiksmarka (T-banen), Fornebu og Sandvika, så vil ikke kollektivandelen bli høyere enn 21–22 prosent. Det er ingen grunn til å tro at kollektivandelen blir noe høyere på Øverland.

For flere tiår siden ble en del av jordet sør for Gamle Ringeriksvei brukt som søppeldepot, men det gjaldt bare den nedre delen, omtrent fra der barnehagebygget ligger. Det jordet som det politiske flertallet vil bygge ned, har ikke vært et søppeldepot. Det kan Ole Peter Rostad på Østre Øverland gård bekrefte.

Les også: Jakter på vanlige folk og inviterer til klima-kaffe

Les også: Jordvern i Bærum

Ifølge Miljøstatus har jordet svært god jordkvalitet, altså toppkarakter i bonitet. Man bygger ikke ned slik matjord!

Arbeiderpartiet foreslo som innspill til gjeldende kommuneplans arealdel at Bærum skulle få en jordvernplan. Likevel stemte Ap for at jordet på Øverland skulle bli et boligområde. Her er det noe som ikke stemmer.

Petter Øverland, som var barnløs, testamenterte i 1943 Vestre Øverland gård til Norges Vel. Vi kjenner ikke til testamentets innhold, men det sier seg selv at Norges Vel skulle forvalte gårdens ressurser på best mulig måte.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Norges Vels organisasjon består nå blant annet av Norges Vel Eiendom som ifølge deres hjemmeside «har solid erfaring og fagkunnskap innenfor forvaltning og utvikling av eiendommer.» Når Norges Vel selger jordet til boligformål, så hverken forvalter de eller utvikler denne delen av gården etter Petter Øverland. Nedslående, synes vi.

Hva med å bruke jordet til et nytt andelslandbruk? Andelslandbruket på nordsiden er fulltegnet, og det står flere hundre på venteliste.

Det er så mye som taler imot at jordet skal bli et boligområde at vi ber innstendig om at de partiene som stemte for utbygging omgjør vedtaket snarest mulig.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.