Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

La E18 bli bygd slik at en viktig «blodåre» for vårt transportbehov kan operere optimalt både økonomisk og teknisk

NY E18: - La E18 bli bygd slik at en viktig «blodåre» for vårt transportbehov kan operere optimalt både økonomisk og teknisk, skriver innsenderen.

E18 strekker seg til Stavanger gjennom flere fylker og er avgjørende for optimal transport.

Klønete lagt gjennom vårt nærmiljø kanskje, men der ligger den.

Den trenger utvidelse og modernisering. Men nå er det klimaets innvirkning på miljøet som rår. Det er våre CO2-utslipp som er den påståtte kjeltringen.

CO2 er en helt avgjørende gass for at vi i det hele tatt skal leve her på jorden, men den er blitt huggestabbe for alt som er ødeleggende for vår livskvalitet, ja sogar livsfarlig.

Gassen vil etter sigende ved temperaturøkninger gjøre vår planet ubeboelig. Intet mindre. Redningen er å «grønne» seg tilbake til steinalderen, synes å være oppfatningen for en del oppegående, men noe forledede (?) mennesker.

Norges «bidrag» i dette globale scenarioet med temperaturøkninger er imidlertid nesten ikke observerbart. Vårt fedrelands utslippsmengde av CO2 er mikroskopiske cirka 0,15 prosent mot Kina cirka 28 prosent, USA cirka 15 prosent og India cirka 7 prosent.

Vi oppfører oss som våre handlinger/utslipp – blant annet fra den nye E18 – skulle være helt avgjørende for verdens skjebne. Men selv om vi så flerdobler våre utslipp ville det knapt merkes globalt.

Den politikerbaserte Parisavtalen tillater at Kina fortsetter sine utslipp – kritikkfritt – frem til 2030. Mens vi får bekymringer for moderniseringen av E18 og skal i mellomtiden ha kuttet 45 prosent av våre utslipp. Vi skulle helst vært «rene» i går!

Temperaturøkningen – den stygge ulven – fra utslippene lar imidlertid vente på seg til tross for økende globale utslipp. De siste 10–20 årene viser en utflating med minimale temperaturøkninger.

Konstigt – som svensken sier? Nei, i grunnen ikke, for når alt kommer til alt så er det naturlovene og naturkreftene som styrer klimaet med varme, vann og vind etc. Ikke mennesket, og ikke CO2-utslippene, som har en helt marginal virkning.

Vi vil dessuten som nevnt ikke eksistere uten CO2. Oksygen som produseres av CO2 i fotosyntesen er avgjørende hjelp til oss. Videre gjødsler CO2 vår plantevekster slik at vi kanskje kan skaffe mat til de 3.000.000.000 nye menneskene som vil stå sultne på trammen vår i årene som kommer. CO2 brukes dessuten i stor grad i forskjellige industriforetak.

Hvorfor tar jeg opp alt dette i forbindelse med E18? Fordi forfatteren av innlegget «Bygging bør aldri starte» (Budstikka 27. oktober) mener at bygging av E18 øker utslippene og bidrar til katastrofe.

Les innlegget her: Bygging av ny E18 bør aldri starte

FNs Parisermøte-referater slår kategorisk fast at temperaturøkningen bør holde seg under 1,5 grader. Noen ganger mener man 2 grader. Dette er en «tenk på et tall»-lek. Det foreligger nemlig ingen godkjente vitenskapelige undersøkelser/forskning som stadfester dette.

Om E18 sier forfatteren at man later som om den er miljøvennlig og at planleggerne og utbyggerne fortsetter ufortrødent. Miljøvennlig? Var det ikke klimaet som vi måtte gjøre noe med? For enkelte er klima og miljø rotet sammen til synonyme begreper. Det hjelper på forvirringen til folk flest.

Ved avslutningen av innlegget kommer det en katt jumpende opp av hatten. Der heter det: «Det er mye enklere å endre samfunnet nå enn å få endret klimaet senere.»

Vel, målet er altså å endre vårt samfunn, og klimaet skal hjelpe oss med jobben. Klimaet – det vil si for mange CO2 – er altså et skremsel som vi skal bite på, for at noen revolusjonerende tankerekker skal skje fyllest?

La E18 bli bygd slik at en viktig «blodåre» for vårt transportbehov kan operere optimalt både økonomisk og teknisk.

Som orientering for sikkerhets skyld: Jeg er ikke plattfot og mener at Tellus er rund. Den styres stort sett av klodens naturkrefter og naturlover slik det har vært siden tidenes morgen. Jeg skal revurdere saken når eplene faller oppover.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Og – til leserne her anbefaler jeg utvidelse av leselysten – også i kilder som ikke er «politisk korrekte». Dere mister ellers utrolig mange vitenskapelige, falsifiserte fakta.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler