Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kvinnesolidaritet hele året

Artikkelforfatteren Elisabeth Aukrust har jobbet som helsearbeider i Uganda.

Vi har nettopp markert 8. mars. Dette er en svært viktig dag for Norges og verdens kvinner. Vi bør være veldig takknemlige for at Norge er kommet langt når det gjelder likeverd, likestilling og kvinners rettigheter. Samtidig er det fortsatt mye som gjenstår både i Norge og internasjonalt. Selv om en av hovedparolen i årets 8. mars-toget var «fjern abortnemndene», var det også en stor bredde av paroler med fanesaker som både angår norske kvinner og viser internasjonal solidaritet.

Mange norske nybakte mødre og fedre har engasjert seg mot dagens rigide tredeling av svangerskapspermisjonen, slik at det blir lettere for mor å amme barnet så lenge hun ønsker. KrF er for en mer fleksibel deling av svangerskapspermisjonen, og vi har økt engangsstønaden til gravide som ikke har rett til svangerskapspermisjon.

KrF ønsker ikke å la kvinnene stå alene overfor et så vanskelig valg som abort. Det å utvide abortgrensen kan fjerne skansene mot senaborter og frata fosteret rettsvern nesten helt frem til barnet er levedyktig. Som fastlege kjenner jeg godt til hvor vanskelig, komplekst og sårbart det kan være å bli uventet gravide. Mange er ambivalente, og jeg har erfart hvor viktig det er for dem å bli sett, møtt og speilet på en god og respektfull måte. I en slik situasjon, kan det være vanskelig å finne ut av hva de ønsker. Min erfaring er at mange kan være utsatt for press fra barnefaren, familie, dårlig økonomi eller generelt vanskelige omstendigheter til å ta en abort de egentlig ikke ønsker, og kan komme til å streve med i ettertid. 

Det er også et viktig perspektiv å ha når det gjelder «selvbestemmelsen» i dette. For mange kvinner er det vanskelig å stå alene i dette valget, og de trenger samtale, råd og veiledning fra noen som ser dem og har faglig kompetanse. Noen trenger å få vite om praktisk hjelp og økonomisk støtte som de kan få, og noen trenger «backing» på at de kan klare dette hvis de vil. Kvinner trenger å bli møtt med respekt og forståelse uansett hva de velger.

Det å løfte blikket og se kvinners situasjon i verden er også utrolig viktig på kvinnedagen, for verdens undertrykte jenter og kvinner trenger vår solidaritet!

Seksualisert vold mot kvinner er fortsatt utbrett og skjer spesielt i krigsområder. Forfølgelse på grunn av tro rammer ofte kvinner spesielt hardt. For to år siden ble 100 kristne jenter bortført i Nigeria. 14 år gamle Leah ble voldtatt, tvangskonvertert til Islam og tvangsgiftet med en av lederne i Boko Haram. Fortsatt blir tusenvis av jenter utsatt for kjønnslemlestelse og for barneekteskap, som fratar dem deres frihet og mulighet til utdanning og et verdig liv.

Vi mangler 120 millioner kvinner i verden. I India og Kina er kjønnsselektive aborter på jentefostre og drap av nyfødte jenter dessverre fortsatt utbredt, fordi jenter har lavere verdi enn gutter. Alle disse jentene og kvinnene trenger vår solidaritet og støtte hver dag hele året.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.