Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kvinner i politikken

Vi er stolte av at både ordføreren og varaordføreren i Asker for første gang er kvinner, skriver Monica Vee Bratlie (t.v.) og Lene Conradi.

Vi er stolte av at både ordføreren og varaordføreren i Asker for første gang er kvinner, skriver Monica Vee Bratlie (t.v.) og Lene Conradi.

Foto: Karl Braanaas

Det er over hundre år siden Norge arrangerte den internasjonale kvinnedagen for første gang. Kvinnedagen har opp gjennom tidene vært, og er fortsatt en viktig dag for å markere kvinners rettigheter og kampsaker. Og likestilling og kvinnekamp, det lønner seg.

I Asker ble det i 1971 gjennomført et kupp for å få flere kvinner inn i kommunestyret.

Karla Skaare som var leder av Asker husmorlag hadde lenge arbeidet for økt politisk fokus på barnehagesituasjonen i kommunen, men hun syntes ikke hun nådde frem med sitt budskap. Det ble derfor startet et systematisk arbeid der medlemmene i husmorlagene lærte hvordan de kunne stryke og kumulere på de politiske listene. Det ble laget alternative valglister der kvinner ble kumulert og menn ble strøket. Fire kvinner som allerede satt i kommunestyret, var aktive i aksjonen. Aksjonen var vellykket og 27 kvinner fikk plass i kommunestyret. Og i kommunestyreperioden 1971 til 1975 ble det økt satsing på blant annet barnehageutbygging og trafikksikkerhet.

Å jobbe for likestilling er god politikk. Siden kvinnekuppet i 1971 så har blant annet sysselsettingsveksten blant kvinner hatt avgjørende betydning for Norges økonomiske vekst.

I Norge har vi som grunnverdi at både gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og muligheter i dagens samfunn, men det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsdeltagelse, lønn, arbeidstid og karrieremuligheter.

Det samme gjelder innenfor politikken. Valgdeltagelsen er faktisk høyere blant kvinner enn menn, men likevel så er det flest mannlige politikere rundt om i Norges land, og de fleste ordførerne er menn. Kvinner er fortsatt underrepresentert i norske kommunestyrer, selv om det er langt flere kvinner i politikken i dag enn det var bare noen tiår tilbake. 

I Asker kommunestyre så er det 31 menn og 24 kvinner, og for første gang både kvinnelig ordfører og varaordfører. Det er vi ganske så stolte av. Og i Norge så har vi både kvinnelig utenriksminister, statsminister, stortingspresident og høyesterettsjustitiarius. Det er helt unikt i verdenssammenheng. 

FNs bærekraftsmål nr. 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Det er dessverre altfor mange jenter og kvinner i hele verden som opplever diskriminering og vold. Vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked og det er fortsatt slik at jenter og gutter velger kjønnstradisjonelle både utdannings- og yrkesvalg. Og selv om Norge er ett av verdens mest likestilte land, så er det fortsatt for få kvinner i lederstillinger, selv om stadig flere kvinner velger høyere utdanning. Vi har fortsatt en jobb å gjøre og kvinnedagen er like aktuell i dag som for 100 år siden. Vi må heie kvinner frem og vi må snakke kvinnepolitikk.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.