Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kvikkleire i «Dumpa»

Innerst i Holtekilen er planen å fylle opp med steinmasser for å bygge skole, barnehage og tilknytningsvei til ny E18 (Vestre lenke). – Grunnforholdene er problematiske, skriver innsenderen.

Innerst i Holtekilen er planen å fylle opp med steinmasser for å bygge skole, barnehage og tilknytningsvei til ny E18 (Vestre lenke). – Grunnforholdene er problematiske, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum kommunestyre behandlet 25. november områderegulering for «Oksenøyveien 16 m. fl. – Dumpa» nordvest på Fornebu for annen gang. 

Som navnet sier et dette en forsenking i terrenget. Her har det tidligere vært verksted og industrivirksomhet i tilknytning til flyplassen. 

Planen er å fylle opp med steinmasser fra ny E18 i 4 til 6 meters høyde. På det oppfylte området skal det bygges skole, barnehage og tilknytningsvei til ny E18 (Vestre lenke).

Av dokumentene fremgår det at grunnforholdene er problematiske: «Leira er til dels svært bløt. Sonderinger og prøveserier indikerer stedvis sensitiv og kvikk leire. Leira har høyt vanninnhold og inneholder noe organisk materiale som gjør den setningsømfintlig. Ledningsanlegg må fundamenteres til fjell. Det er fra 5 til 30 meter til fjell.»

Multiconsult skriver at leira må stabiliseres med kalksementpeler for å tåle vekten av steinfyllingen. Spesifikk fare for leirskred er ikke omtalt.

I debatten refererte jeg de problematiske grunnforholdene. Jeg fremla forslag om at det i forbindelse med reguleringen skulle settes krav til steinfyllingen slik at byggegrunnen kan være trygg mot setninger. 

Dette fikk kun Senterpartiets egne stemmer. Mine meddebattanter mente at slike krav tilhører senere detaljreguleringsplaner.

Det er imidlertid i forbindelse med områderegulering at man må vurdere om et område er egnet for utbygging. I dette tilfellet skal man påføre 8–12 tonn per kvadratmeter fra steinfylling i tillegg til fundamentlaster fra bygninger.

Den tragiske hendelsen i Gjerdrum har satt søkelys på fare for skred i kvikkleire. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sier at det i utgangspunktet er trygt å bygge på kvikkleire, men at erosjon og endringer i belastning på terrenget kan utløse skred.

På bakgrunn av det ovennevnte har jeg bedt Kommunedirektøren om å vurdere om områdereguleringen bør tilbakekalles i påvente av nærmere undersøkelser og utredninger. Det må ikke herske tvil om at fremtidig byggegrunn er trygg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.