Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kvalitetsledelse i pleie og omsorg

– Underbemanningen på sykehjemmene i Bærum var varslet av de ansatte og kommunisert til kommunestyret av Pensjonistpartiet i 2018, skriver kommunestyrerepresentant Kjell-Ole Heggland.

– Underbemanningen på sykehjemmene i Bærum var varslet av de ansatte og kommunisert til kommunestyret av Pensjonistpartiet i 2018, skriver kommunestyrerepresentant Kjell-Ole Heggland.

Foto: KARL BRAANAAS

Statsforvalterens rapport om de ulykksalige hendelsene på Vallerhjemmet under covid-19-pandemien er trist lesning. Rapporten konkluderer blant annet med:

  • Bærum kommune har ikke oppfylt lovpålagte plikter i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester.
  • Lovpålagte plikter er også brutt når det gjelder lov om helsepersonell.
  • Manglende oppfølging av kommunens egne retningslinjer og instruksjoner.
  • Kommunens beredskapsplanlegging var mangelfull.

Tilsvarende konklusjoner finner vi i forvaltningsrapporten fra kontrollutvalget i Bærum, en rapport som ble utarbeidet etter flere anonyme varslinger til Pensjonistpartiet fra de ansatte ved bo- og behandlingsinstitusjonene i Bærum i 2018 om uverdig eldreomsorg.

Underbemanningen på sykehjemmene i Bærum var altså varslet av de ansatte og kommunisert til kommunestyret av Pensjonistpartiet i 2018. 

«Regnestykket går ikke opp» ble det sagt fra administrativ ledelse i 2019. At underbemanningssituasjonen fikk fatale konsekvenser på ett av våre sykehjem var dermed å forvente, når svaret på varslingen fra politisk hold i 2018, 2019 og 2020 var et ønske om ytterligere kutt av antall ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Ett år etter hendelsene på Vallerhjemmet opplever vi nå samme kritikk fra de ansatte på årsaken til det ukontrollerte smitteutbruddet ved Stabæktunet sykehjem. 

37 ansatte og 36 beboere ble smittet, hvorpå smitteutbruddet medførte 10 tragiske dødsfall og ny runde med tilsyn fra Statsforvalteren.

Pensjonistpartiet tror de fleste anerkjenner hvilken fantastisk jobb de ansatte på alle nivåer innen bistands- og omsorgssektoren i Bærum gjør for at våre eldste og svakeste skal ha det best mulig. 

Den voksende mistilliten man kan observere, tolker Pensjonistpartiet først og fremst som en bekymring og skepsis til om politikerne prioriterer riktig, og om styringssystemet er godt nok og fungerer som det skal. 

Forholdene nevnt ovenfor kan tyde på at det kan være gode grunner til slik skepsis og bekymring.

Pensjonistpartiet tror dessverre det vil være en vanskelig oppgave for kommunens ledelse å overbevise ansatte og publikum om at man har et velfungerende styringssystem.

Pensjonistpartiet har derfor foreslått ISO-sertifisering av pleie- og omsorgstjenestene som et godt arbeidsredskap for de ansatte på alle nivåer for å sikre rett bemanning og kvalitet i omsorgstjenestene i Bærum kommune, og for å komme ut av den negative omdømmesituasjonen og mangel på tillit man ser konturene av. 

Å benytte et anerkjent, uavhengig sertifiseringsorgan til å bekrefte «at man tar kvalitet på alvor», er en velprøvd metode av tusenvis av bedrifter for å sikre kvaliteten som bygger omdømme og tillit hos publikum. 

Tilsvarende effekt vil vi kunne oppnå i Bærum, ved at en ekstern verifisering sikrer at kommunens leveranser av omsorgstjenester blir prioritert og finansiert i henhold til påkrevet kvantitet, kvalitet og innenfor de gjeldende juridiske rammer om «verdighetsgaranti i eldreomsorgen», som innbyggerne naturlig nok må kunne forvente at kommunen overholder.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.