Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kvalitet og valgfrihet i Asker-velferden

– Asker kommune står overfor store investeringsutfordringer innen eldreomsorg i fremtiden. Her kan private og ideelle utførere bidra, skriver Kristin Walstad fra Asker KrF i et felles innlegg med sin ektemann Bjarte Reve, som er kandidat for Asker Høyre.

– Asker kommune står overfor store investeringsutfordringer innen eldreomsorg i fremtiden. Her kan private og ideelle utførere bidra, skriver Kristin Walstad fra Asker KrF i et felles innlegg med sin ektemann Bjarte Reve, som er kandidat for Asker Høyre.

FOTO: PRIVAT

Vi stiller til valg i nye Asker for ulike partier, KrF og Høyre, og vi ønsker at Asker skal være Norges beste sted å bli eldre. Fordi andelen eldre i kommunen vil øke sterkt i årene som kommer, så vil ikke det offentlige klare å gjøre alt selv. Rollen til Asker kommune bør være å sikre størst mulig helse- og omsorgsgevinst med tilgjengelige ressurser. 

Når vi blir flere eldre i kommunen, må vi styrke de kommunale tjenestene og samtidig benytte hele «samfunnsmaskineriet» til å levere velferdstjenester. Akkurat slik det er gjort for våre barn med barnehagene, der private, ideelle og kommunale bidrar.

Hurum, Røyken og Asker blir til én. Det gjør oss til en av Norges største kommuner og gir oss muskler til å skape Norges beste velferdstilbud for dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.

Velferdsteknologi gjør at flere kan bo hjemme. Både Høyre og KrF vil legge til rette for at de som vil, skal få̊ bo hjemme lenger. Men velferdsteknologi er kun et hjelpemiddel, det er aktivitet, fellesskap, relasjoner, god mat, og tilgang på helsetjenester når det trengs, som er avgjørende. Dette slås fast i den nye kvalitetsreformen «Leve hele livet» til regjeringen, og som nå skal settes ut i livet her i Asker.

Vi tror i likhet med regjeringen at mangfold av utførere gir økt innovasjon og kvalitet i eldreomsorgen. Både ideelle, private og det offentlige selv bør få bidra. Så bør brukerne våre få lov til å velge hvem de ønsker å benytte.

Asker kommune står også overfor store investeringsutfordringer innen eldreomsorg i fremtiden. Her kan private og ideelle utførere bidra. Selvsagt kun leverandører som er ryddige, og som har tariffavtaler for sine ansatte. Private og ideelle kan bidra med innovasjon og nye arbeidsformer og kapital, og bidra til bedre kvalitet for brukerne.

Risenga bo- og omsorgssenter i «gamle» Asker» er et godt eksempel på at en privat driver positivt kan påvirke eldreomsorgen i kommunen. De offentlige sykehjemmene lærer av hvordan de driver på Risenga, og Asker kommune driver kostnadseffektiv eldreomsorg med høy kvalitet nasjonalt.

Vi tror at eldre trenger styrkede systemer og strukturer rundt sitt liv for å opprettholde meningsfull aktivitet og deltagelse i sosiale fellesskap. Vi er åpne for offentlig og privat samarbeid om å utvikle seniorboliger som bygger på tanken om mer fellesskap, aktivitet, tilbud om mat, trening og tilgang på helsetjenester ved behov. Der eldre kan bruke sine ressurser til å bety noe for andre og være en ressurs i samfunnet.

Men det er utbyggerne som skal bygge boligene, på de eldres premisser. Som kommune skal vi kun regulere tomter til dette formålet, eller utviklere kan kjøpe tomtene i vanlige konkurranser.

Vår visjon er at vi i Asker skal redusere ensomhet og skape bofellesskap som motvirker dette. Vi ønsker at nye Asker skal være det beste stedet å bo – også for eldre. Godt valg.

Artikkelforfatter Bjarte Reve, Asker Høyre.

Artikkelforfatter Bjarte Reve, Asker Høyre.

Foto: Privat
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.