Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kulturlåven utsettes igjen

Asker Kulturråd protesterer mot forslaget om å utsette ombyggingen av Østre Asker Gård, også kjent som Kulturlåven.

Asker Kulturråd protesterer mot forslaget om å utsette ombyggingen av Østre Asker Gård, også kjent som Kulturlåven.

Foto: KARL BRAANAAS

Asker Kulturråd er sterkt imot forslaget om igjen å utsette ombyggingen av Østre Asker Gård.

Ombyggingen er et ledd i utviklingen av kulturskolen, en av Norges største med 1 800 elever. Asker kommune ønsker å fremstå som en kulturkommune og betydelige midler avsettes til ulike kulturformål. Det er både fint og viktig, kultur er som kjent en vesentlig bærebjelke i Askersamfunnet. Derfor er det så viktig at Kulturskolen har gode og egnede lokaler.

Når kulturutøverne blir spurt om hva som er viktig for dem, kommer nesten alltid tilgang til egnede lokaler opp først. Uten et sted å øve og fremføre er det vanskelig å bli god. Asker kulturskole er en vesentlig bidragsyter og premissgiver for utviklingen av kulturlivet i Asker, både for frivillige, amatører og profesjonelle. Utdanning i kulturskolen kombineres med medlemskap i lokale lag og foreninger og danner grunnlaget for livslang læring og deltagelse i kulturlivet i Asker.

Uten et sted å øve og fremføre er det vanskelig å bli god

I tillegg til de prekære behovene for de fysiske lokalene, må kommunen ta inn over seg arbeidsvilkårene og helseutfordringene for ansatte og elever. Gamle, nedslitte lokaler hvor dårlig akustikk kan medføre skade på hørselen ved musikkaktiviteter er ikke bra. Ansatte og elever har krav på lokaler som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven. Rådmannen kan ikke bare se bort fra at kommunens eget arbeidsmiljøutvalg har vedtatt at ansatte på kulturskolen må sikres tilfredsstillende arbeidsmiljø. Kulturskolen er også en lovpålagt tjeneste, som må oppfylle arbeidsmiljølovens krav.

Gjennom vedtatte planer har politikerne bestemt at kulturskolen skal vokse og utvikle seg. Da må det bygges egnede lokaler, ellers er det ikke mulig å få til det politikerne vil.

Behovet for egnede lokaler vil bare øke i årene som kommer. Risenga kulturaktivitetssenter er de første kulturlokalene som bygges i Asker siden kulturhuset sto ferdig i 1982. Vi kan ikke fortsette i dette langsomme tempoet. Kulturskolens satsing på dans, drama og musikk speiler politikernes ønsker om utvikling av kulturskolen. Dette fordrer nye lokaler som er egnet til formålet. Bare slik kan kulturskolen oppfylle det politikerne har vedtatt gjennom kulturplanen, kulturarenaplanen, strategiplan for kulturskolen og ikke mindre enn to omfattende mulighetsstudier for kulturskolen de siste årene.

Kommunestyret ville i fjor ikke godta rådmannens forslag om å utsette ombyggingen og vedtok kommunebudsjettet deretter. Det er ingen grunn til at kommunestyret reverserer dette nå, og vi forventer at låven ferdigstilles i 2022 som allerede vedtatt, planlagt og budsjettert.

Asker Kulturråd ønsker en dråpe kultur i alt vi gjør. Asker kulturskole er en slik dråpe. Nissen på låven får grøt en gang i året. Ansatte og elever ved kulturskolen trenger mer enn grøt på kulturlåven, de trenger et godt sted å bo og arbeide. Hver dag. Hele året.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.