En imponerende forestilling som viser hva som er mulig å få til gjennom samarbeid, og et godt eksempel på at kultur skapes av folk selv, der de bor.

Les også: Ny forestilling skal få danse-talenter til å løfte seg

Investering i kulturlivet en viktig investering i demokratiet og i mennesker. Hvis målet er et levende og rikt kulturliv over hele landet, må det finnes muligheter der folk befinner seg.

Skal vi legge til rette for alle de unge og nysgjerrige som ønsker å utforske talentet sitt, kan det ikke være sånn at ditt bosted påvirker hvilke muligheter du har.

Da går vi ikke bare glipp av de aller største talentene, men vi får også en mindre bredde og et fattigere kulturliv.

Akershus fylkeskommunes satsing på talentutvikling innen dans, musikk, teater og film viser hvordan regionene kan være en drivkraft for kultur. Våre ambisjoner på kulturfeltet er høye også i møte med regionreformen. Vi ønsker å få til mer, og vi kan få til mer på kulturfeltet i Viken.

Regionene er forskjellige også når det gjelder kultur. Det er viktig å dyrke regionenes forskjellighet fordi mangfold er vår styrke.

Fylkespolitikerne har lokalkunnskap om sin region, og har i større grad enn staten mulighet til å kjenne aktørene, se sammenhenger og muligheter og legge til rette for gode møter. Derfor er maktspredning helt essensielt for å sikre den frie kunsten. I Akershus så vi muligheten for å løfte en stor talentsatsing for unge talenter innen ulike kunstarter i samarbeid med kommunene, de videregående skolene og folkehøyskolene våre og høyere utdanningsinstitusjoner.

Unge talenter skal ha utviklingsmuligheter hele veien. Talentsatsingen Dansefot og økonomisk bidrag til etableringen av Nagelhus Schia productions er en del av dette.

I 15 år har Bærum Kulturhus hatt dans som satsingsområde, og med bidrag fra fylkeskommunen har satsingen utviklet kulturhuset til å bli en viktig scene i det profesjonelle dansemiljøet.

At internasjonale kompanier og stjernekoreografer kommer til Bærum viser at regionale satsinger kan få et nasjonalt nedslagsfelt – og holde internasjonal standard.

Bidrag til det nye dansekompaniet Nagelhus Schia productions og talentsatsingen Dansefot er et ledd i en sterk regional satsing på talentutvikling og dans.

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og derfor vil vi bygge en enda sterkere kulturnasjon.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Å se forestillingen til Guro Nagelhus Schia Productions og Dansefot i Bærum Kulturhus var inspirerende. Akershus fylkeskommune har vist hva som er mulig å få til.