Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kultur vil skape Fornebus identitet

FORNEBU: - Bærum Kulturråd mener at man bør prioritere «liv mellom husene» slik at det skapes tilhørighet til både Fornebu og Bærum kommune, identitet og attraktiv lokalkultur, skriver innsenderen.

Fornebu er et unikt område – som har fantastiske muligheter på en rekke områder.

Mange mennesker er på plass i nye boligmiljøer, og enda flere vil komme fremover. Men hva med kultur, tilhørighet og møteplasser?

Les også: Sambrukskirken på Fornebu

Les også: Fornebulandet kirke – en møteplass for alle

Les også: Behovet for møteplasser på Fornebu

Bærum Kulturråd ser på dette som store utfordringer og muligheter – ikke minst i samarbeid med kommunen, lokale grupper som Fornebupiloten, næringslivet og de mange ulike aktører som er i gang i området.

En av de virkelige primære oppgaver må være å skape en mest mulig enhetsfølelse av identitet blant Fornebu-beboerne – altså en tilknytning til Bærum kommune som bosted. Dette vil kunne danne et viktig fundament for videre utvikling.

Området er helt klart dominert av mennesker som kommer fra andre kommuner – og da i første rekke fra Oslo – og tilknytning og avstand til hovedstaden gjør at man ikke i utgangspunktet føler seg som «bæring».

En riktig videreføring av planer for Fornebu-området vil kunne bedre denne situasjonen – ikke minst de mange og økende aktiviteter innen kultur, idrett, foreningsliv mm.

Bærum Kulturråd mener at man bør prioritere «liv mellom husene» slik at det skapes tilhørighet til både Fornebu og Bærum kommune, identitet og attraktiv lokalkultur.

Det er behov for fremtidsrettede og gode kvalitetsmessige arenaer og lokaler tilrettelagt for de ulike kulturgenrer, ikke minst på områdets økende antall skoler.

Reelle møteplasser: Denne særdeles viktige regionen av Bærum må ha gode kvalitetsmessige og profesjonelle fremføringslokaler for det frivillige kulturliv og må tilfredsstille behovene ulike typer av musikk og lignende.

Fremføringslokalene må selvsagt dekke de behov som finnes for at det kan arrangeres konserter for både unge og voksne. Det bør også sees i sammenheng med møteplasser og kafeer i området, med tilstrekkelig skjerming fra boligbygg.

Slik skapes det reelle møteplasser der også ungdom kan være med på å bygge et miljø, uten at det blir i konflikt med beboere. På dette området åpner det seg også muligheter for samarbeid med næringslivet på Fornebu-området.

Flytårnområdet: Dette området har i dag en rekke aktiviteter inne kunst, kultur, museer, verksteder mm. Med en så unik historie i bakhånden er det viktig at området forvaltes og utvikles strategisk riktig.

Det er store muligheter å knytte nye aktiviteter til området – som har muligheter til bli noe helst spesielt – også sett på landsbasis. Dette arbeidet er noe Bærum Kulturråd vil ta tak i.

Kirkeløsning: Bærum Kulturråd er kjent med at det finnes ulike ønsker om fremtidig plassering av det man kaller sambruks-/kulturkirke. Med andre ord: Det er fremkommet andre ønsker/muligheter enn området rett ved Fornebu S.

Kulturrådet har ikke tatt stilling til mulig plassering, men er klar på at en slik diskusjon ikke må forsinke de eksisterende byggeplaner.

Området har behov for et slikt sambruksbygg, og et godt planlagt byggeprosjekt vil bidra til å løse en rekke av dagens behov for beboerne på Fornebu-området. Det vil kunne bli en sentral møteplass for en rekke ulike aktiviteter. For unge og eldre – kort sagt alle grupper mennesker.

Kulturaktiviteter er økende innen alle aldersgrupper, og med så mange beboere må det være tilfredsstillende lokaler for konserter og andre fremførelser, foredrag, møter – helst i kombinasjon med moderne og tidsmessige øvingslokaler.

«Storstuen» på området – Telenor arena – er nok i største laget for lokale kulturaktører!

Bærum Kulturråd ser frem til å samarbeide med Bærum kommune, Fornebupiloten og andre partnere for å forme fremtidens Fornebu.

Området et antagelig landets mest spennende og krevende når det gjelder fremtidig infrastruktur – og det er ingen tvil om at kulturlivets mangfold og muligheter vil bidra til at dette kan bli et «utstillingsvindu» på landsbasis.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Men, det vil kreve mot og dristighet fra Bærums politikere. Man bør ikke trå feil når det gjelder fremtidens Fornebu ...

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.