Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Krisepreget Asker-budsjett

– Dette betyr kutt i viktige tjenester til Askers innbyggere, skriver Janne Grøttumsbråten i Asker SV.

– Dette betyr kutt i viktige tjenester til Askers innbyggere, skriver Janne Grøttumsbråten i Asker SV.

Foto: KARL BRAANAAS

Tirsdag behandler kommunestyret i Asker kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021. Det er et krisepreget budsjett med forslag til kutt i viktige velferdstjenester.

Årsprognosen i 2. tertialrapport viser et merforbruk på 180 millioner kroner. Og til tross for at regjeringen har lovet kommunene full kompensasjon for koronarelaterte merutgifter, er foreløpig ikke dette fulgt opp i praksis. 

Det betyr for Askers del et underskudd i kommunekassen for 2020 på i overkant av 100 millioner kroner.

Kommunedirektøren varsler nå også en omstillingspakke for 2021, med en økning ut over de opprinnelig foreslåtte omstillings- og effektiviseringstiltakene på 80 millioner kroner. 

Dette betyr kutt i viktige tjenester til Askers innbyggere. Innen tjenesteområdet velferd foreslår kommunedirektøren et kutt på 27,4 millioner for 2021 samt et ytterligere kutt på nærmere 3,4 millioner kroner i tilleggsinnstillingen.

SV reverserer i sitt alternative forslag til budsjett kommunedirektørens foreslåtte kutt i kommunens velferdstjenester og foreslår i tillegg 4 millioner kroner til økt bemanning og kompetanse i forsterket ambulant team/akutt psykiatrisk helsetilbud. 

Vi foreslår også gjennom et såkalt verbalforslag en psykososial krisepakke på 5 millioner kroner til ekstra oppfølging av sårbare grupper.

Innen tjenesteområdet oppvekst reverserer vi kommunedirektørens foreslåtte kutt med 31,5 millioner og finner midler til å videreføre Home-Start Familiekontaktens viktige arbeid med 2 millioner kroner og styrke PP-tjenesten med 4 millioner kroner. 

I tillegg vil vi under behandling av sak om gebyrer og brukerbetalinger foreslå en reduksjon av gebyrene for SFO basert på inntekt samt betaling for 11 måneder istedenfor 10 måneder pluss ferie-SFO.

Dette gjør vi ved økt bruk av disposisjonsfond, reduksjon i netto driftsresultat til 1,75 prosent samt reduksjon i godtgjøring til folkevalgte.

SV har gått til valg på å innføre kommunal eiendomsskatt i Asker med 2 promille økende til 4 promille med virkning fra 2021 og med et bunnfradrag med innslagspunkt på 5 millioner. 

En slik omfordelende eiendomsskatt hadde gitt oss nærmere 150 millioner kroner mer i kommunekassen i 2021 til å opprettholde og styrke viktige velferdstjenester.

I tillegg ville Asker med SVs kommuneopplegg i alternativt statsbudsjett fått styrket kommunebudsjettet med ytterligere nærmere 100 millioner kroner. 

Det betyr altså noe hvem som styrer både lokalt og nasjonalt – og i 2021 er det stortingsvalg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.