Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Krasse meldinger på folkemøte om Isi miljøpark

Johannes Mylius er nabo til Isi avfallspark.

FOTO: KNUT BJERKE

Franzefoss Gjenvinning arrangerte folkemøte på Skui 26. februar, for å informere om gjenvinningsaktiviteten som virksomheten ønsker å etablere på Isi miljøpark.

Det ble et møte med høy temperatur og tidvis krasse beskjeder. Budstikka har tatt stilling i saken på lederplass, men glimret med sitt fravær. Franzefoss presenterte sine planer, og undertegnede holdt en orientering på vegne av naboer.

Flere interessante forhold ble belyst under møtet, som samlet rundt 50 mennesker. To kommunestyrerepresentanter var til stede, og en av disse, med lang fartstid i lokalpolitikken, uttrykte frustrasjon over å bli gjort kjent med planene først nå – at gjenvinningsaktiviteten på Hamang er tenkt flyttet til Isi miljøpark.

I høringssaken var det opprinnelig opplyst en tungtrafikkmengde på 160 bevegelser pr. dag. Etter vårt innspill, endret Franzefoss det til 200. Nå hadde antallet økt til 265 pr. dag. Et påvist misforhold mellom mengden gjennomsnittsvekt i containere, medfører at tungtrafikken kan bli enda høyere enn dette også, betydelig høyere.

Isi-området kan ikke akseptere noen økning. Aktiviteten og tungtrafikken må reduseres fra dagens nivå, som er ødeleggende for både miljø og mennesker, og ikke i samsvar med reguleringsplanen.

Rådmannen anslo 23 daglige kjøretøyer knyttet til privat virksomhet under redegjørelsen til reguleringsplanen. I dag teller vi rundt 250 daglige tungtransporter. Sterk økning planlegges! I et område som er for bratt iht. Bærums bestemmelser for industriveier. Som er til dels brattere enn Vollenveien, som Franzefoss selv hevdet var for bratt til Yggeset.

Mange bekymringer og sterk motstand ble fremført: Trusler mot utrydningstruede arter i området, sterk tungtrafikkvekst ved Skui barneskole, pågående ødeleggelse av ridetraseer, ulevelig tungtrafikkvekst, og stor støy grunnet containerhåndtering – i et område hvor støyspredning ikke lar seg beregne. En modig ungjente reiste seg og uttrykte sin fortvilelse over at hun ikke torde å gå eller sykle på veien fra hjemmet sitt på grunn av hensynsløs tungtrafikk. Det gjorde inntrykk på mange, og beslutningstagere bør merke seg det.

Dette kommer i tillegg til pukkverkstøy som har fått pågå i fem år uten tillatelse, uten at Fylkesmannen eller Kommunen griper inn. Det er mer enn umusikalsk å foreslå sterke økninger i en slik situasjon. Bærum kommunes nylige forsøk overfor Fylkesmannen, på å så tvil om pukkverksdriften var å anse som kommunalteknisk virksomhet, bør oppleves provoserende for politikerne som vedtok å ikke tillate pukkverksdrift i 2007.

Vi aksepterer ikke at næringsinteresser gis anledning til å ødelegge verdifull og sårbar natur, utrydningstruet artsmangfold, og et allerede overbelastet nærmiljø. Det må finnes mer hensynsfulle løsninger. Lokale politikere og kommuneadministrasjon bærer et stort ansvar.

Kommunen må først vise vilje til å etterfølge den vedtatte reguleringsplanen, deretter kan dialogen starte.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.