Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Korttenkte klimapartier med Høyre på slep

– Steinmasser er også verdifulle. Vi trenger pukk til veier og betong, og igjen er kortreise masser det beste, skriver Reidar Kleppe i Bærum Ap.

– Steinmasser er også verdifulle. Vi trenger pukk til veier og betong, og igjen er kortreise masser det beste, skriver Reidar Kleppe i Bærum Ap.

Foto: JOHANNES KIESE

Arbeiderpartiet i Bærum vil håndtere steinmasser så nært som mulig der de tas ut. 

En kortreist masse er bedre enn korttenkt klimapolitikk med ansvarsfraskrivelse og manglende avklaring i hvordan massene fra E18-utbyggingen og Fornebubanen skal håndteres lokalt.

Venstre har i planutvalg og kommunestyret uttrykt at Bærum ikke har ansvaret for å resirkulere all massen fra disse prosjektene i Bærum. Høyre har i planutvalget vært enig med Venstre. 

Vi har nå ingen lokale løsninger med kapasitet til disse store prosjektene, og i dag kjøres store deler av massene langt ut av kommunen. 

Det medfører en mye større CO2-forurensning enn nødvendig og hva klimaet tåler. Og verre skal det bli.

En av de største transportørene varsler at noe må endres. Han vil ikke tjene penger på å forurense mer som følge av unødvendig lang transport. 

Om situasjonen ikke tas tak i, blir de avhengige av å transportere til deponier på Notodden i løpet av 2022–23. Det vil fører til et merutslipp på hele 16,45 kilo Co₂ per kubikkmeter enn ved lokal håndtering. 

Her snakker vi om millioner av kubikkmeter stein og enorme mengder unødvendig Co₂ opp i luften.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for perioden 2019–2023 fremgår det at uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte klimagassutslipp er viktig.

Har ikke Høyre og Venstre fått med seg dette?

Videre i samme plan står det at «det er nødvendig med tidlige og forutsigbare planer som sikrer god massebalanse og bedre ressursutnyttelse av de jord- og steinmassene som tas ut gjennom bygge- og infrastrukturprosjekter. Ved å gjenvinne overskuddsmasser kan vi redusere uttak av nye masser og redusere arealbeslag og forurensning – i tråd med prinsippene i en sirkulær økonomi.»

Arbeiderpartiet mener, til forskjell fra Høyre og Venstre, at Bærum har et ansvar, at vi med størst nytte av disse prosjektene og opphavet til massen, må ta et særlig ansvar og håndtere massen på best mulig klimavennlig måte. 

Ikke bare sitte stille og la andre ta belastningen utenfor vår kommune med påfølgende økt forurensning for alle.

Steinmasser er også verdifulle. Vi trenger pukk til veier og betong, og igjen er kortreise masser det beste. Ikke masser som har reist langt, blitt bearbeidet av bedrifter i andre kommuner og til slutt fraktet tilbake omtrent til der de kom fra. 

Det er også store mengder med stein som tas ut av fjell uten annet formål enn å foredles. Tilbake står store åpne sår i naturen.

Nå må flertallet med Høyre og Venstre ta de nødvendige beslutninger til det beste for samfunnet lokalt og globalt. De må løse massehåndtering selv, her og nå, ikke vente på at andre skal gjøre det for oss. 

Arbeiderpartiet i Bærum er selvfølgelig med på å finne løsninger nå.

Forresten så hadde jeg blitt litt sur hvis naboen unødvendig kjørte tvers igjennom Oslo med lastebiler og påførte klimagassregnskap i Oslo høyere utslipp til fordel for sitt eget.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.