Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Korrekt og usminket rapportering er avgjørende

– Det bildet som tegnes her, gjør meg urolig, skriver Even Gulowsen (MDG).

– Det bildet som tegnes her, gjør meg urolig, skriver Even Gulowsen (MDG).

Foto: TRINE JØDAL

Barnevernet er til for å ta vare på en sårbar og utsatt gruppe. 

Tjenesten arbeider i et vanskelig skjæringspunkt mellom hensynet til familiefred og hensynet til barn og unge som vokser opp under vanskelige familieforhold. 

Barnevernet kan iverksette flere inngripende tiltak. Det er derfor all grunn til at tjenesten følges nøye fra overordnet politisk og administrativt nivå.

Barnevernet er nå under omforming og blir mer og mer et kommunalt ansvar. 

For å understøtte dette ansvaret er det innført et lovpålagt krav om at kommunestyret skal motta en årlig redegjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten. Slik tilstandsrapport er nylig fremlagt og er til behandling i Asker kommunes politiske organer. 

Rapporten gir først og fremst en oversikt over barnevernstjenestens oppgaver og arbeidsmetoder. Det gis statistiske opplysninger hvor det sammenlignes med tall fra Drammen og Bærum og landsgjennomsnitt. 

Det er ikke lett å spore holdepunkter for tjenestens kvalitet eller i hvilken utstrekning tjenesten når sitt mål overfor aktuelle brukergrupper.

Det generelle bildet rapporten tegner brytes på noen få viktige, men alarmerende punkter:

Skyhøyt sykefravær, vakanser og høy personalomsetning. Hertil kommer en periode med betydelige fristoverskridelser. 

Kommunedirektøren mener i saksfremlegget at barnevernstjenestens utfordringsbilde er godt beskrevet og anbefaler politikerne å ta saken til orientering eller med andre ord i klart språk: Dette er ok. Her er ingen alarmklokker fra Kommunedirektørens side.

Den samme barnevernstjenesten har også vært utsatt for en grundig forvaltningsrevisjon. Revisjonsselskapet Deloitte har, på oppdrag fra Asker kommunes kontrollutvalg, nylig avgitt rapport fra sitt revisjonsoppdrag gjennomført i perioden februar til august i år. Her tegnes et ganske annet bilde av barnevernstjenestens tilstand.

I revisjonsrapporten redegjøres for en rekke funn som samlet «medfører en risiko for at barn i kommunen ikke får rett hjelp til rett tid».

Asker kommunes kontrollutvalg konkluderer slik: «Kontrollutvalget ser alvorlig på rapportens funn» og viser til en rekke foreslåtte forbedringstiltak.

Vi har her to rapporter om tilstanden innenfor samme tjeneste. Den ene konkluderer med «OK», og den andre markerer mange funn som til sammen karakteriseres som «alvorlig» med akutt krav til forbedring for å sikre at «barn i kommunen får rett hjelp til rett tid».

Det bildet som tegnes her, gjør meg urolig. Hvilken tillit kan jeg i alminnelighet ha til administrasjonens egenrapportering om tilstanden innenfor de ulike tjenestegrener? 

Det hører jo til sjeldenhetene at man kan jevnføre egenrapporteringen mot en ekstern rapport.

Som politiker og ombud er jeg avhengig av at den løpende rapporteringen gir et sannferdig bilde av tingenes tilstand. Det bildet som tegnes må ikke utydeliggjøres gjennom fortielse og bortforklaring.

 Korrekt og usminket rapportering er avgjørende for tillit og god samfunnsstyring.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.