Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Konsekvent inkonsekvent på Landøya

Dette boligprosjektet i Landøyveien på Holmen skaper stor motstand i nabolaget.

FOTO: CODE ARKITEKTER (ILL.)

Det er lett å se hvor bygningsrådet har vært inkonsekvente.

Det avtroppende bygningsrådet i Asker svarer i Budstikka 15.11. om Landøyveien 5. Bygningsrådet mener de har vært konsekvente, ved å gi likelydende rammebetingelser for Landøyveien 5 som for andre utbyggingsprosjekter på Landøya, som Landøya skole og Holmen Yachtverft.

Det er ikke så lett å se hva bygningsrådet egentlig har vært konsekvent på, utover at man har tillatt flere enheter enn det som egentlig var planlagt. For Nesbukta tillot man en økning fra 20 til 30 enheter, siden man gikk fra blokk til rekkehus, som var ansett som en ønsket boligtype for dette området. 

For Landøyveien 5 er det jo helt motsatt. Her går man fra rekkehus til blokkbebyggelse, samtidig som man mer enn dobler antall enheter. Kanskje mener bygningsrådet også å være konsekvente, når det gjelder antall etasjer på hagehusblokkene og Landøya ungdomsskole?

Her sammenligner man epler og pærer

Det er derimot lett å se hvor man har vært inkonsekvent. Hverken Landøya skole eller Yachtverftet var omfattet av kommunedelplan for Holmen og Slependen, så her sammenligner man epler og pærer. Dermed var hverken skolen eller yachtverftet underlagt noe rekkefølgekrav om trafikk og infrastruktur for transport, slik Landøyveien 5 er. 

Nye Landøya ungdomsskole erstattet en gammel skole, og medførte slikt sett ingen betydelig endring av trafikkbildet, selv om det er tilkommet flerbrukshall. For yachtverftets del hersker det ingen tvil om at utbyggingen fører til mer trafikk inn og ut av Landøya og ut på Fekjan. Det samme vil utbygging av Landøyveien 5 gjøre, og det er det sentrale i saken.

Bygningsrådet viser til at forholdene har endret seg siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2013, og nevner Regional areal- og transportplan fra 2015 og Boligbyggeprogrammet fra 2017 som bakgrunn for hvorfor de ønsker å frita utbygger for rekkefølgekrav om trafikk og infrastrukturbidrag. 

De kunne også ha nevnt arealdelen av kommuneplanen, som ble revidert så sent som i november 2017. Denne skjerpet rekkefølgekravene både i forhold til trafikk og skolekapasitet. Vi antar at denne skjerpingen er utgangspunktet for Rådmannens tydelige syn på at unntak fra kravet ikke bør tillates for Landøyveien 5.

Hadde bygningsrådet ønsket å opptre konsekvent på Landøya, hadde de handlet konsekvent i tråd med Askers egen kommunedelplan og det lokale vellets innspill, fremfor å bruke vikarierende argumentasjon for å imøtekomme alle utbyggerens ønsker.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.