Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte samordningsgevinster.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Regjeringens arbeid med kommune- og regionreformen har åpnet for større og sterkere folkevalgte regioner. Våren 2016 legges det frem en stortingsmelding om regionreformen.

Akershus ønsker at man vurderer sammenslåing av fylker til større og sterkere regioner. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det folkevalgte nivå som står direkte til ansvar overfor innbyggerne.

Dette vil sikre en åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også blir en demokratireform.

Les også: Den viktige nabopraten

Les også: Bærums ordfører vil danne felles fylke med Oslo

Les også: Region og kommune

Større regioner vil gjennom regional planlegging kunne øve innflytelse over og se større helhet i løsning av oppgaver som strekker seg over større geografiske områder, eksempelvis innen arealbruk, samferdsel og kompetansebehov i arbeidslivet.

Større regioner er likevel neppe et tilstrekkelig grunnlag for en styrket rolle som samfunnsutvikler, hvis dette ikke følges opp med oppgaver, makt og myndighet.

Overføring av utviklingsoppgaver fra Fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler.

Det bør også vurderes om de nye regionene skal overta økonomiske stimuleringsmidler og sentrale veiledningsoppgaver.

I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer: Østfold/Akershus og Østfold/Buskerud/Akershus.

For begge alternativene åpnes det for å inkludere Oslo, dersom Oslo skulle ønske det. Det er naturlig å se Oslo og Akershus i sammenheng, og vi vil ta kontakt med Oslo for å diskutere sammenslåing.

Med så mange felles oppgaver som Oslo og Akershus har, er et fylke kanskje den beste løsningen.

Befolkningsveksten krever gode felles løsninger både innen samferdsel, boligbygging, skoler og arbeidsplasser for å nevne noe.

Oslo er i utgangspunktet negative til å danne et felles fylke. Uansett hvordan det går med Oslo vil vi fortsette prosessen for å se på om Akershus kan slå seg sammen med Østfold og Buskerud.

Vi kan samarbeide nært med Oslo, selv om det ikke blir felles fylke. Regionene rundt hovedstaden bør uansett finne sammen i felles utfordringer. Det vil også gjøre samarbeidet med hovedstaden lettere.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Et samlet Storting og regjering har sagt at færre og større regioner er en forutsetning for at regionalt folkevalgt nivå skal få nye oppgaver, og vi er villige til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen som samfunnsutvikler.

Samtidig har vi påpekt at det er nødvendig med endringer i rammebetingelsene for at regionene skal bli mer effektive i rollen.

Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre strategiske valg og økte samordningsgevinster for nasjonen.