Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kommuner i Viken må få unntak fra frister i planlov

– Det haster med nye regionale planer som kan gi et grunnlag for nye kommunale planer, skriver fylkestingsrepresentant Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fra Bærum.

– Det haster med nye regionale planer som kan gi et grunnlag for nye kommunale planer, skriver fylkestingsrepresentant Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fra Bærum.

Foto: JOAKIM S. ENGER

Viken fylkeskommune vedtok 30. mars å ikke vedta nye planer i denne fylkestingsperioden. Det er en adskillig mer dramatisk avgjørelse enn omtalen i mediene skulle tilsi. 

Det kan stilles spørsmål om lovligheten, og det får alvorlig konsekvenser for kommuner og andre som må bygge egne planer på vedtatte fylkesplaner.

Plan- og bygningsloven gir kommunene klare frister: «Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.» 

Dette arbeidet skal forberede kommunene på fremtiden. Man skal møte forventet befolkningsutvikling og vurdere trusselbildet mot dyrket mark, viktige biotoper, friluftsområder og andre arealer. 

Planen må bygge på fylkeskommunale planer for areal, transport og mobilitet. Fylkenes planer er avgjørende for fremføring av kritisk infrastruktur som vei og bane, og håndtering av masser.

I Viken har vi mange store prosjekter på tvers av kommunegrenser og gamle fylkesgrenser. Flere av dem berører Asker og Bærum:

Ringeriksbanen, ny E16, ny E134 og Oslofjordtunnel, vanntunnel fra Holsfjorden til Oslo og ny hovedstrømledning gjennom Bærum. 

Kommunene må bygge sitt arbeid på vedtatte planer. De kan ikke bygge på hva som skal planlegges i de nye fylkene. 

De gamle planene skulle møte utfordringer da de ble vedtatt og begynner å bli gamle. Utfordringene i 2022 er andre enn i 2014. 

Vi har også lærdom fra de gamle planene som viser oss uheldige virkninger. I Bærum ble nedbygging av Gjønnesjordet og omdisponering av Bekkestumyra og Ballerud forsvart med at vekst skulle gå foran vern i sentrale områder.

Dyrket mark og naturverdier har fått et langt sterkere vern nasjonalt siden de gamle planene ble vedtatt. Det haster med nye regionale planer som kan gi et grunnlag for nye kommunale planer.

– Nedbygging av Gjønnesjordet ble forsvart med at vekst skulle gå foran vern i sentrale områder. Dyrket mark og naturverdier har fått et langt sterkere vern nasjonalt siden de gamle planene ble vedtatt, skriver innsenderen. Bildet er fra byggingen i 2014.

– Nedbygging av Gjønnesjordet ble forsvart med at vekst skulle gå foran vern i sentrale områder. Dyrket mark og naturverdier har fått et langt sterkere vern nasjonalt siden de gamle planene ble vedtatt, skriver innsenderen. Bildet er fra byggingen i 2014.

Foto: KARL BRAANAAS

Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før de nye fylkene er i stand til å vedta nye planer. Mange synes å tro at vi bare skal tilbake til tidligere eksisterende fylker og fortsette der vi slapp. Så enkelt er det ikke. 

Vi folkevalgte i Viken har hatt store utfordringer bare med å finne frem i arkiverte saker fra de gamle fylkene. Mange av de mest sentrale personene fra den gang er der ikke lenger. Kunnskapsgrunnlaget er utdatert. 

Etter valget i 2023 skal det bygges helt nye organisasjoner med helt nye administrasjoner. Og det er store organisasjoner som skal bygges. 

Mye av kapasiteten det første året vil nødvendigvis måtte gå med til en slik organisasjonsbygging. I tillegg forventes det altså at de nye fylkene i løpet av kort tid skal kunne vedta nye planer med de involveringsprosesser som er nødvendige og lovpålagte. 

Når Viken nå har vedtatt å ikke vedta planer må kommunene i Viken få et unntak fra plan- og bygningslovens krav om å vedta nye planstrategier i løpet av det første året, slik at de gis anledning til å vente på nye fylkeskommunale planer.

Venstre forventer nå en nasjonal forskrift som gir et slikt unntak. Arbeiderpartiet har ansvaret for å rydde opp etter egne vedtak.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.