Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kommunegården må vernes

Kommunegården - et hovedverk i norsk arkitekturhistorie

Hensynsløs bevaring er møtt med krav om vern.

Er ikke Bærum kommune klar over hvilke kulturverdier de har innenfor sine grenser?

Presidenten og fagsjefen i Norske arkitekters landsforbund har her i avisen et innlegg forleden om ombyggingen av Kommunegården. « Hensynsfull bevaring» er den misvisende overskriften.

Innleggets hovedpoeng er at Kommunegården som kulturminne er truet av en ombygging som vil omdanne et av norsk arkitekturhistories nyere hovedverk til det ugjenkjennelige.

Bakgrunn: Kommunegården «rives» og bygges opp igjen for én milliard

Denne trusselen er så overhengende at det krever umiddelbar handling. Det er derfor fra undertegnede m.fl. sendt «bekymringsmelding» til seksjon for kulturminnevern i Akershus fylke. Meldingen er fulgt opp med krav om midlertidig fredning av bygning, interiør og kunstnerisk utsmykking inntil en frednings-/vernesak er utredet eller fremmet av rette instans. Riksantikvaren er også varslet.

Med utgangspunkt i dette kan det reises en rekke spørsmål.

Her er noen:

  • Er ikke Bærum kommune klar over hvilke kulturverdier de har innenfor sine grenser?
  • Hvilken kompetanse besitter pensjonskassen som eier og dens rådgivere for å bedømme kulturverdiene i sin bygningsmasse?
  • Hvordan sikres det i kommunes forvaltning at ikke listeførte kulturminner får en forsvarlig saksbehandling før det kommer til rammesøknad, og med det at prosjektdokumentene blir tilgjengelig for allmenheten?
  • Hvordan kan det ha seg at tilsynelatende alle dører for reversering av skadeverket lukkes, før rammesøknaden er behandlet og godkjent?

Nå som det kommende skadeverket er gjort kjent gjennom Budstikkas oppslag og begjæringen om midlertidig fredning, må politikere i kommunen avklare med administrasjonen hvilke strakstiltak som kan iverksette for å bøte på situasjonen.

Påstander om at det er for sent og at premissene i prosjektet ikke gir rom for en hensynsfull bevaring holder ikke. Byggherren har ingen garantier for at rammesøknaden, med dens forslag til løsninger vil bli godkjent.

Les mer på budstikka.no/debatt

Planutvalget, eller de som er delegert myndighet, skal gjøre en uhildet og fri vurdering av prosjektets løsninger. Vurderingene vil måtte gripe bredere enn byggherrens primære ønsker om høyere utnyttelse, bedre funksjonalitet og en høyere miljøstandard.

Reguleringsplanen for området krever at det skal legges særlig vekt på nærhet til og slektskap med Rådhuset. I dette tilfelle handler det om hensynet til kulturminnevern av Kommunegården isolert sett, og i tillegg om Kommunegårdens samspill med Bærum rådhus er godt ivaretatt - slik som i dag.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.