Beklager dårlig dialog

FÅR NEI: Per Dieset (til venstre), Tore Andersen og andre foresatte ønsker at beboerne får bli på Kolsåshjemmet til det nye står ferdig, men får ikke medhold. – Det er ikke aktuelt å opprettholde Kolsåshjemmet frem til 2020/2021, skriver innsenderen.

FÅR NEI: Per Dieset (til venstre), Tore Andersen og andre foresatte ønsker at beboerne får bli på Kolsåshjemmet til det nye står ferdig, men får ikke medhold. – Det er ikke aktuelt å opprettholde Kolsåshjemmet frem til 2020/2021, skriver innsenderen. Foto:

Av

Avvikling. Kolsåshjemmet er et godt drevet sykehjem. Dessverre er oppgraderingsbehovene blitt for store til at det kan fortsette å være i drift helt frem til Lindelia står ferdig.

DEL

Det fremkommer at noe av begrunnelsen er standarden på stedet, med blant annet lav dusjkapasitet.

Les også: Fortviler over flytting når Kolsåshjemmet legges ned

Les også: Legger ned sykehjem

Les også: «Sånn er det. Det er besluttet»

Det er korrekt at standarden på hjemmet både er for dårlig og uhensiktsmessig, for beboere og for våre ansatte.

Det fremkommer at flere pårørende mener at de ønsker å leve med denne standarden, frem til Lindelia står ferdig.

Jeg skjønner de pårørende, for hjemmet fremsto som veldig hyggelig og imøtekommende da jeg har vært på besøk der.

Sammen med Jonas Gahr Støre og Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet besøkte jeg Kolsåshjemmet 29. september 2016. Hensikten med besøket var å se på sykehjem som må rehabiliteres eller avvikles.

Les også: Regjeringens uforståelige forslag

Vi så alle at rommene var uhensiktsmessig små i forhold til hjelpemidler. Vi så råteskader, dårlige løsninger for dusj og en bygningsmasse som er nesten 40 år og utdatert. Dette ble også omtalt i Aftenposten 30. september 2016.

Når Lindelia og Demenslandsbyen er blitt forsinket, har vi kommet i en situasjon der vi ikke kan vente til 2020 eller 2021 med å gjøre noen omfattende grep vedrørende Kolsåshjemmet.

Budstikka skriver at Bærum kommune ville fått bedre kapasitet om to år, men det er nærmere tre år til Lindelia er klar til innflytting.

Bærum kommune har i dag 1.452 kommunale plasser med heldøgnsomsorg i sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Det planlegges nærmere 1.000 nye plasser for eldre, i tillegg til plassene som må rehabiliteres.

Den samme satsing foregår også innenfor omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, og innen psykisk helse og rus.

Hjemmene for våre beboere skal være et hjem som er deres eget hjem. Det er derfor beklagelig at dialogen med beboere og pårørende ikke har vært tilfredsstillende. Med manglende dialog har vi skapt unødvendig utrygghet rundt avvikling av Kolsåshjemmet.

Vi har i Bærum en rekke gode og fine omsorgsboliger og sykehjem, som kan bli et godt fremtidig hjem for våre beboere på Kolsåshjemmet. Det er her vi har kommet feil ut, med manglende dialog og skapt usikkerhet.

Bærum kommune gjennomfører en formidabel styrking av våre omsorgsboliger og sykehjem for eldre, gjennom «Unikt».

Fokuset er økt livskvalitet for våre beboere. Alle våre sykehjem øker aktivitetstilbudet, slik at hverdagen skal være best mulig og mest mulig normal for dem som dessverre er avhengig av heldøgns pleie og omsorg. Vi har bevilget 13 millioner kroner over fire år, til økt livskvalitet, gjennom «Unikt».

Det er også en stor satsing på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, både i bo- og behandlingssentrene og omsorgsboligene våre. Dette er satsing for at den enkelte beboer, ved å klare seg mest mulig selv, skal få et mer verdig liv.

Ved bedre tilrettelagte boliger mestrer den enkelte mer av sin egen hverdag. Dette medfører at man skaper en enda mer verdig og omsorgsfull omsorg for den enkelte, men det krever en bedre tilrettelagt bygningsmasse enn det Kolsåshjemmet har.

Vi kan derfor ikke vente i minst tre år med å avvikle Kolsåshjemmet, da det ikke vil gagne våre beboere.

Men vi må komme i en dialog med våre beboere og pårørende på Kolsåshjemmet, slik at vi ivaretar deres medbestemmelsesrett på hvor og hvordan de vil bo.

Det er ikke aktuelt å opprettholde Kolsåshjemmet frem til 2020/2021, da vi ikke klarer en omfattende påkrevet rehabilitering når stedet er i drift.

Administrasjonen må umiddelbart invitere beboere og pårørende på Kolsåshjemmet til dialog. Det er vi som må vise frem hvilke gode omsorgstilbud vi har.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er kun 28 plasser på Kolsåshjemmet, men vi klarer ikke å flytte dem samlet. Vi kan ivareta dem som ønsker å bo i samme bofellesskap, hvis vi får en gjensidig god dialog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags