Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kolsåsbanen bør forlenges til Rykkinn

En forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn er bra både samferdselsmessig og miljømessig, skriver artikkelforfatterne.

Foto: KARL BRAANAAS

En forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn bør inn i neste Nasjonal Transportplan.

Om to år skal regjeringen legge frem ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033. Bærum kommune oversender i den forbindelse sine prioriteringer for bane og vei til Viken fylkeskommune, som grunnlag for sitt innspill av prioriteringer til Samferdselsdepartementet.

Etter forslag fra Høyre gikk et enstemmig formannskap i forrige uke inn for å prioritere en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn. En forlengelse av Kolsåsbanen er et viktig samferdselsmessig og miljømessig tiltak for Bærum, og et viktig prosjekt for Bærum Høyre. Så viktig at det står høyt på listen i Bærum Høyres program for perioden 2019–2023.

Ifølge reisevaneundersøkelsen for Bærum kommune som ble publisert i fjor så foretas 59 prosent av reisene i kommunen med bil. En av de viktigste årsakene til utslipp av CO2 i Bærum er ifølge Miljødirektoratets utslippsstatistikk, veitrafikk, som står for mer enn 82 prosent av Bærums totale utslipp. Forlengelse av Kolsåsbanen vil være et viktig tiltak for å redusere utslipp av CO2 i Bærum.

Etter å ha vært lagt ned noen år ble Kolsåsbanen åpnet som T-bane 14. oktober 2014, og har fra starten vært en suksess. Det ble samtidig etablert flere innfartsparkeringer ved Kolsås og andre stasjoner.

En forlengelse til Rykkinn vil åpne for at potensielt 15.000 innbyggere vil bli knyttet opp mot en skinnegående transportløsning. Vi tror at dette kombinert med utbygging av flere gratis innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, vil være tiltak som vil gjøre hverdagen enkel for våre innbyggere i Vestre Bærum, samt oppfordre sterkt til bruk av kollektive reiser. I tillegg vil det være gode miljøtiltak.

Som alternativ til en trasé direkte fra Kolsås, vil en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn, åpne for en forlengelse til bolig- og næringsområdene langs Ringeriksveien og Skuiveien, inkludert Holma, Rud-Hauger og Vøyenenga, og videre derfra til Sandvika via den planlagte Franzefossbyen. I forbindelse med utformingen av ny stasjon i Sandvika vil det blitt tatt høyde for at det kan komme en T-banestasjon samme sted. En slik forlengelse bør utredes.

En baneløsning til Bærums Verk kan også være ønskelig, men det kan være mer hensiktsmessig å forlenge banen fra Østerås til Bærums Verk, da dette vil gi kortere reisevei mot Oslo. En baneløsning til Bærums Verk bør absolutt utredes.

I kommuneplanen er det lagt inn forskjellige nye T-banetraseer, inkludert forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn. Moderniseringen av Kolsåsbanen ble, ifølge Sporveien, gjennomført med halvannen kilometer i året og anleggstid etter regulering skulle da være et drøyt år.

Bærum Høyre er av den oppfatning at forlengelse av Kolsåsbanen er svært god miljøpolitikk, og en helt nødvendig forutsetning for at Bærum kommune skal nå målsettingen om at 60 % av alle reiser i kommunen skal skje med kollektiv, gange eller sykkel. Dette haster, så vi må få på plass forlengelse av Kolsåsbanen nå.

Bærum Høyre, ved Ole Johan Aulie og Tom Coward, vil ha forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn.

FOTO: PRIVAT

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.