Bedre på buss og tog

VIKTIGE STASJONER: – Det blir mer bussing til de større kollektivknutepunktene og derfra med overgang til tog som har en langt større kapasitet til å frakte folk til og fra Oslo sentrum, skriver Jan Sandal (Ap), medlem av fylkestinget. Her på Asker stasjon.

VIKTIGE STASJONER: – Det blir mer bussing til de større kollektivknutepunktene og derfra med overgang til tog som har en langt større kapasitet til å frakte folk til og fra Oslo sentrum, skriver Jan Sandal (Ap), medlem av fylkestinget. Her på Asker stasjon. Foto:

Av

Kollektivtrafikk. Velfungerende terminaler er avgjørende for å få til attraktivt kollektivtilbud i Akershus.

DEL

Mye er på gang for å få til en velfungerende kollektivtrafikk i Akershus. Ruter har økt busstilbudet vesentlig. NSB har langt flere avganger.

Les også: Jernbanestasjon ved Avtjerna

Les også: Stemte ned forbedringer på Røykenveien og Slemmestadveien

Antall reisende har økt mye. Antall passasjer i kollektivtransporten i Akershus og mellom Oslo og Akershus har økt totalt med 68 prosent siden 2007.

Dette har imidlertid ikke skjedd uten problemer. Omlegging av bussruter, og særlig færre bussruter direkte til Oslo sentrum, har skapt en god del uro.

Fremkommeligheten for bussene i rushtiden blir stadig dårligere på mange av våre veier. Problemer med regulariteten til NSB har gitt mye frustrasjon hos togpassasjerene.

Tiltak settes inn, men fortsatt er det mye som gjenstår før vi får et kollektivt transportsystem som er så godt at det i tilstrekkelig grad klarer å konkurrere med privatbilen som fremkomstmiddel. At vi får til det, er avgjørende for å klare å nå målet om å halvere klimautslippene innen 2030.

En annen viktig faktor for at vårt kollektivtilbud skal bli godt nok, er at vi har velfungerende trafikkterminaler. Dette har til nå ikke fått nok oppmerksomhet.

Et transportsystem er en kjede som ikke er bedre enn sitt svakeste ledd, og til nå har våre terminaler hvor vi bytter transportmiddel, vært dette svake leddet.

Hvorfor er dette blitt så kritisk nå? Det er primært fordi at i fremtiden blir det nødvendig med mer bytte av transportmiddel.

Oslo hverken kan eller vil ta imot alle bussene med pendlere som til nå har gått helt inn til sentrum.

Her blir det mer bussing til de større kollektivknutepunktene og derfra med overgang til tog som har en langt større kapasitet til å frakte folk til og fra Oslo sentrum.

Busstilbudet vil også fungere mer som et nettverk mellom kollektivknutepunktene. Det vil gi bedre muligheter til å bruke kollektivtilbud på tvers av fylket.

Les også: Bedre reisehverdag

Både store og små terminaler må derfor bli velfungerende, slik at bytte av transportmiddel går mest mulig «sømløst», med enkel og universell omstigning, korte ventetider og gode venteområder.

Akershus Kollektive Terminaler (AKT) er et heleid fylkeskommunalt foretak og er fylkeskommunens virkemiddel for å få til dette i praksis.

Oppgavene er forvaltning av bussanlegg, knutepunkter, stoppesteder, terminaler, bryggeanlegg og innfartsparkering. Oppgavene til Akershus Kollektive Terminaler er nå klargjort, slik at samspillet med Ruter, Bane Nor og kommunene skal kunne skje best mulig.

De formelle rammene er altså lagt, men Arbeiderpartiet har vært misfornøyd med at den videre konkrete strategien for utviklingen ikke har vært oppe til politisk behandling, men politisk bare håndtert i form av enkeltprosjekter.

Dette er etter vår mening nødvendig for å kunne se Akershus Kollektive Terminalers viktige rolle som del av den samlede utviklingen av vårt transportsystem.

På fylkestinget 8. mai fikk vi et gjennombrudd for ønsket om politisk behandling av strategien for Akershus Kollektive Terminaler.

Det vil bli lagt opp til at fylkestinget i løpet av høsten får et slikt strategisk dokument til behandling. På denne måte vil Akershus Kollektive Terminaler få en godt politisk forankret strategi å forholde seg til i gjennomføring av mange krevende og delvis nye tiltak.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

At Akershus Kollektive Terminaler lykkes i sitt arbeid, er meget viktig for at vi skal kunne nå våre mål om et velfungerende kollektivtilbud som både gir effektive og behagelige reiser og som bidrar til at vi kan redusere våre klimautslipp vesentlig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags