Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kollektiv og samkjøring

– Gratis innfartsparkering er et godt tilbud, men noen av innfartsparkeringene begynner nå å bli overfylt, skriver innsenderen. Her fra Kolsås stasjon.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Flere innfartsparkeringsplasser, hele Bærum inn i kollektivsone 1 og mer samkjøring er tre viktige virkemidler for få ned veitrafikken og klimagassutslippene. 

Gjennom handlingsprogrammet for de neste fire årene er vi et skritt nærmere å få dette oppfylt.

I Bærum kommer over 80 prosent av utslippene fra veitrafikk. Reduserte klimagassutslipp er en viktig sak for Bærum Høyre, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å legge til rette for at folk velger andre reiseformer enn bil. 

Dette er noe vi har fokus på i handlingsprogrammet for de neste fire årene, og i det siste møtet for hovedutvalg for miljø, idrett og kultur gjorde vi tre viktige vedtak som kan bidra til dette.

Gratis innfartsparkering er et godt tilbud, men noen av innfartsparkeringene begynner nå å bli overfylt. Dette gjør at mange velger å ta bilen hele veien til jobb, noe som skaper mer kø og mer utslipp. 

Vi har derfor bedt om at kapasiteten er på de ulike parkeringsplassene kartlegges, og at det undersøkes om det er mulig å utvide med flere plasser.

I dag koster månedskortet nesten dobbelt så mye i Bærum Vest som i Bærum Øst. Vi tror at lavere priser for Bærum Øst vil gjøre at flere velger kollektivtransport fremfor bil. Vi har derfor bedt om en vurdering på om det skal gjennomføres en pilot for å se på effektene av å få hele Bærum i takstsone 1. 

Vi vil prøve å finne ut hvor store effekter dette kan ha for valg av reiseform og for miljøet. Dette faktagrunnlaget vil vi bruke videre i jobben om å få innført Oslo-takst i hele Bærum.

I en artikkel i Budstikka 26. september kom det frem at en måling viste at ni av ti biler ble kjørt av kun én person, og tanken om en samkjøringsapp ble lansert. Bærum Høyre liker denne ideen, og vi har derfor bedt om en utredning for bedre å forstå behovet for og effekten av en slik samkjøringsapp. 

Det bor over 200.000 mennesker i Asker og Bærum, og landets mest trafikkerte vei går gjennom kommunene våre. Dersom bare en liten andel av bilistene velger å bruke en slik app, vil det ha store effekter for kø og miljø.

Bærum Høyre vil at miljøvennlig transport skal være folks førstevalg, og vi vil jobbe for at det skal bli enklere og billigere å velge slike transportformer. 

Vi mener disse tre tiltakene vil bidra til det, samtidig som vi jobber for flere andre tiltak som økt frekvens på buss og bane, T-bane til Rykkinn og bedre sykkelveier.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.