Ingen liker å sitte i bilkø. Det tar unødig tid, skaper irritasjon og uforutsigbarhet og det er selvsagt heller ikke miljøvennlig.

Les også: Lange køer og tett trafikk etter E18-ulykke

Les også: Nye rushtidsbommer er ikke svaret

De siste ukers debatter i Budstikka om fremkommelighet for bussen og behovet for mer og billigere kollektivtrafikk er svært gledelig.

Bærum kommune har laget en god klimastrategi under tittelen «Klimakloke» Bærum. I den nye klimastrategien setter Bærum et mål om at 60 prosent av personreisene skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

Dette målet er svært ambisiøst og krever betydelig vekst i antall busspassasjerer.

Situasjonen nå er at biltrafikken vokser i Asker og Bærum. Det er en dårlig nyhet både for klima og miljø og for innbyggerne i området.

Analyser viser at det er nettopp bilistene som har fått de største tidsgevinstene av den store kollektivsatsingen i Osloregionen.

Uten kollektivsatsingen ville køene i Osloregionen være betydelig verre enn det de er i dag.

Hvis bussen slipper å stå i kø sammen med bilene, så velger kanskje 10 prosent av dagens bilister å gå fem minutter til en holdeplass og setter seg på en buss.

Da blir det bedre fremkommelighet for de bilistene som må fortsette å kjøre bil. For Venstre mener ikke at alle skal reise kollektivt, men flere skal reise kollektivt.

Bærum Høyre ved Morten Skauge etterlyser i innlegg i Budstikka 8. mars flere busser inn mot kollektivknutepunktene og etablering av flere tverrgående busslinjer i Bærum.

Mating med buss inn mot kollektivknutepunktene og flere tverrgående linjer er nettopp den utviklingen som nå skjer i busstilbudet.

Vi håper at vi fremtiden også får mer mating med buss til stasjoner på Kolsåsbanen. Det er viktig for at buss, tog og bane skal kunne vært godt alternativ ikke bare på Oslo-rettede reiser (hvor kollektivandelen er høy og voksende), men også på fritidsreiser.

Men skal vi lykkes med å kunne fortsette å øke dette tilbudet, er god fremkommelighet for bussen inn mot og gjennom blant annet Sandvika og Bekkestua helt avgjørende.

Derfor håper vi at alle politikere i Bærum tar bussens fremkommelighet på alvor og bidrar sammen med både Statens vegvesen og Ruter til at man finner gode løsninger for bussens fremkommelighet.

Venstre mener at det må være enkelt og billig å reise kollektivt. Derfor er vi svært glade for at også Bærum Høyre ved Skauge nå tar til orde for at kollektivprisene bør senkes.

Vi i Venstre har følt oss nokså alene i mange år om å kjempe for det. Bare SV og MDG har støttet oss i at det ikke holder å øke tilbudet, vi må samtidig holde prisene nede.

Venstre er derfor svært glade for denne støtten fra Høyre.

Fra januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold sammen til Viken fylkeskommune som skal ha ansvar for kollektivtrafikken i hele Viken.

For Venstre vil det være helt sentralt å holde prisene nede, men også å få på plass et enkelt, felles billettsystem og felles takst- og sonesystem for kollektivtrafikken som har en inndeling som gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt når vi skal rigge kollektivtrafikken i Viken for fremtiden.

Vi mener dette bør være på plass senest ved utgangen av 2019.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Venstre ser frem til at Bærum legger frem sin mobilitetsanalyse og mobilitetsplan, som dessverre er forsinket. Gjennom en mobilitetsanalyse vil Bærum og Akershus få et viktig redskap for å prioritere enda bedre mellom de ulike tiltakene som må gjøres for å bedre folks daglige reiser i Bærum.