Det betyr nok i klartekst at vi i Bærum skal prøve ut nye ideer og tiltak som måtte komme.

Les også: Ap vil ha bedre luftkvalitet i Bærum

Les også: Klimakloke Bærum

Noen av dem vil fungere som ventet, mens andre ikke kommer til å fungere.

Felles for dem alle er at dette vil koste mange penger som må belastes kommunens innbyggere.

Alle nye hus som kommunen bygger, skal være nullutslippshus, og private utbyggere skal få mer og mer velvillighet jo mer klimaromantikk de legger inn i et prosjekt, uansett kostnader.

Teknologien er i rivende utvikling, og det er selvfølgelig bra, men vi vil ikke godta at Bærum skal være en utprøvingskommune for mulige og umulige tiltak som har en fellesnevner som heter kostnader.

Enda verre er det at kommunen forleder private huseiere til å foreta store investeringer i klimatiltak, for eksempel at fyrkjeler blir forbudt fra 2020, uten å fortelle at det finnes billigere og enklere måter å omstille fyringen på, ved å bruke bioolje.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt