Problemet løses derimot ikke uten samarbeid utover Norges grenser.

Denne måneden markerer vi i Europeisk Ungdom «Grønn måned» hvor vi ønsker å sette søkelyset på EUs klimapolitikk.

Vi mener grunnleggende at svarene på vår tids miljøutfordringer må finnes i samarbeid med EU.

For mens mange utfordringer kan løses i kommunestyret i Bærum eller Asker, er dette en utfordring vi ikke kan håndtere alene.

EU setter strenge krav til medlemsland. Hvert medlemsland må bidra, og de risikerer kraftige bøter hvis de ikke gjør sin del. Allerede nå kan man se effekten av dette.

EU nådde målet om å redusere totale utslipp med 20 prosent innen 2020 allerede i 2015 og har nå satt nye mål om 40 prosent reduksjon av 1990-nivåene innen 2030, og 80 prosent innen 2050.

Internasjonalt samarbeid er også viktig for å sikre bedre ressursutnyttelse i kommunene. Mens Bærum i fjor kom i gang med sortering av matavfall, setter EU en enda mer ambisiøs dagsorden.

EU lanserte i januar verdens mest ambisiøse plaststrategi for å redusere plastavfall og øke gjenvinningsgraden av husholdningsavfall til 65 prosent og av innpakningsbelegg til 75 prosent innen 2030.

EU foreslår også en felles utregningsmetode for gjenvinning og lik merking av resirkulerte produkter. I år vil også Kommisjonen annonsere strengere krav for kjemikalier, en forsterket bioøkonomistrategi og en plan for å beskytte bier i hele Europa.

Vi trenger samarbeid for å løse de store internasjonale utfordringene, så hvorfor ikke starte her i Europa?

Norge kan ikke løse klimakrisen alene, men når 28 land står sammen kan vi få til mye.

Det er mye vi må gjøre her i våre kommuner. Men for å ha håp om en effekt for det globale klimaet, må vi jobbe sammen.

Derfor sier vi både at kommunen trenger EU og at kloden trenger EU.