Dette er Budstikkas lederartikkel lørdag 12. mars 2016.

Strengt tatt har Sandvika-mannen vært ung og lovende såpass lenge at han ikke lenger kan kalles særlig ung, men lovende er han fremdeles. Asheim er annerledes og spennende, en klarsynt politiker man bør lytte til. Som når han nå mener vi bør tenke nytt når det gjelder utbygging av norsk vannkraft.

Vil du svare på dette? Send inn leserbrev her

Asheim har i mange år markert seg med klare meninger om skole og utdanning. Etter at han ble innvalgt på Stortinget i 2013, har han sittet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Siden 2011 har han dessuten vært medlem av Høyres programkomité, og leder nå utvalget som skal legge grunnlaget for partiets klima- og miljøpolitikk.

Denne uken skapte Asheim overskrifter da han uttalte til NRK at det er på tide å skrote dagens strenge verneplan for vassdrag og heller satse på mer utbygging av norsk vannkraft.

Les også: – De Grønne må gjøre hjemmeleksa si!

Han nevnte spesielt Vefsna og Gaula som større vassdrag det bør være aktuelt å bygge ut. Asheim vil dessuten bygge ut vassdrag som er ras- eller flomutsatt, og han vil utvide og fornye eksisterende kraftverk.

Slikt skaper selvsagt reaksjoner. Venstres nestleder Ola Elvestuen, leder i miljø- og energikomiteen på Stortinget, avviste utspillet som uaktuelt.

Elvestuen viste til at Norge allerede har overskudd av fornybar energi, og at det er unødvendig med ny vannkraftutbygging. KrFs Kjell Ingolf Ropstad mente også at storstilt utbygging er en dårlig idé, men var ikke like kategorisk som Elvestuen. Ropstad var åpen for å diskutere norsk bidrag til å dekke verdens fremtidige behov for fornybar energi.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det siste må være selve utgangspunktet for denne debatten, som er for viktig til å bli lagt død av kategoriske standpunkter og «Skit i Norge, leve Toten»-holdninger.

Nettopp Norges ansvar for å bidra til at Europa klarer overgangen fra atom og kull til fornybar energi var også bakgrunnen for Asheims utspill. Hans hovedpoeng er at «Postkort-Norge» kan måtte vike for utbygging dersom man skal nå målene om reduserte utslipp både her hjemme og på kontinentet.

– Det er alltid motstand rundt kraftledninger eller utbygging av vind- eller vannkraft, men alle er for ren energi og bedre klima. Da er det nødvendig med noen inngrep for å redde klimaet og norsk industri, uttalte Asheim til NRK.

Vi har tillit til at andre politikere mottar utspillet fra Asheim med åpent sinn i stedet for å legge ballen død. Poenget er ikke hvorvidt Norge er selvforsynt med fornybar energi, men vår mulighet til å skape et bedre klima også i resten av Europa.

Dette er Budstikkas lederartikkel lørdag 12. mars 2016.