Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Klimatiltak som kan gjøre en forskjell

– Når bilparken vår om kort tid er basert på utslippsfri teknologi, så er det ikke et klimamål å hindre bilfremkommeligheten, skriver Askers ordfører Lene Conradi (H).

– Når bilparken vår om kort tid er basert på utslippsfri teknologi, så er det ikke et klimamål å hindre bilfremkommeligheten, skriver Askers ordfører Lene Conradi (H).

Foto: KARL BRAANAAS

Hva betyr en grad Celsius fra eller til for deg og meg?

I Asker kan forskjellen ligge i minus 1 med snø og skiføre, eller pluss 1 med regn og slaps. Andre steder i verden er konsekvensene langt alvorligere.

Askers klimaarbeid dreier seg om å handle lokalt og tenke nasjonalt og globalt. Vårt oppdrag er å levere på egne utslippsmål slik at Norge kan levere på sine og derved bidrar til at verdenstemperaturen stabiliseres under 2 grader i forhold til førindustriell tid; en større utfordring enn håndteringen av koronapandemien.

Det dreier seg om å levere bærekraft forstått som å gjennomføre tiltak som er bra for både klimaet, økonomien og folk flest.

Regjeringen la nylig frem sin klimamelding for å redusere klimagassene frem mot 2030 i tråd med vår globale forpliktelse. På samme måte utarbeides nå den første klimaplan for vår nye kommune; styringsdokumentet for klimaarbeidet i Asker i årene som kommer. 

Askers kommuneplan bygger på FNs bærekraftsmål. Kommunen får stor anerkjennelse for dette. Klimaplanen er den viktigste delplanen og tar sitt utgangspunkt i «Mål 13: Stoppe klimaendringene. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.»

Nå dreier det seg om å omsette ord til handling, realisere utslippsmål ved gjennomføring av relevante utslippsreduserende tiltak. Og planen omfatter hele Asker; kommunal virksomhet, næringsliv og innbyggere.

Utgangspunktet er bra. Arbeidet med klimaplanen er ikke satt på vent på grunn av korona. De tre «gamle» kommunene jobbet grundig med klima gjennom mange år. Eksempel: Sammenlignet med basisåret 2007 var energibruken i gamle Asker 23 prosent lavere i 2017, og utslippene av klimagasser redusert med 83 prosent.

Det langsiktige målet er at Asker skal være et lavutslippssamfunn i 2050 og være i front i Kommune-Norge. Over 90 prosent av innbyggerne i Asker støtter dette, viser innbyggerundersøkelsen.

Så klimamotivasjonen er stor. Innbyggerne er med på laget. Dette er vår viktigste ressurs og må ikke skusles bort ved iverksetting av tiltak innbyggerne ikke ser seg tjent med, som oppleves unødvendig plagsomme og som kan skape motvilje.

Først og fremst må vi avstå fra symbolpolitikk; tiltak som ikke kan begrunnes med målbare utslippsreduksjoner. 

Først og fremst må vi avstå fra symbolpolitikk.

Vi må skille mellom globale klimatiltak alle vil få glede av og tiltak som krever kommunal iverksetting; mellom hva vi får servert på et fat og hva vi må gjøre selv. 

Bilbruk er et godt eksempel. Når bilparken vår om kort tid er basert på utslippsfri teknologi, så er det ikke et klimamål å hindre bilfremkommeligheten. Det er viktig at det fortsatt betaler seg å kjøpe og kjøre elektrisk, men kommunale tiltak er nødvendig for etablering av ladestasjoner for å kunne fungere. Så også for hydrogenfylling.

Jeg liker å være konkret. Næringslivet først. Tomra leverer pantesystemer over hele verden og har 4.500 ansatte hvorav 230 på Drengsrud i Asker. Selskapet introduserte sirkulær økonomi allerede i 1972, lenge før noen hadde hørt om begrepet.

Kommunen ser på muligheten for å opprette et forbrukervennlig ombrukskjøpesenter, et fysisk finn.no, som forlenger produkters levetid og reduserer bruk av knappe eller klimaskadelige ressurser. 

Et slikt senter vil gjøre det både lønnsomt og morsomt å velge klimavennlig i hverdagen. Kommunen sparte 11 millioner kroner ved ombruk av kontormøbler ved sammenslåingen. I et nytt lokale er kun 2 prosent av inventaret nyinnkjøpt.

Innen bygg og anlegg er potensialet stort for å få ned klimautslippene, og vi har flere FutureBuilt-prosjekter. Torvbråten skole dukker opp som eksempel i en BBC-dokumentar om miljøvennlige bygg i Europa. Svømmehallen på Holmen og det nye helsehuset på Filtvet er andre gode eksempler.

Det er slikt som dette som gir grunn til klimaoptimisme; tiltak som kan bidra til å gjøre en forskjell på en grad eller to.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.