Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Klimaplanens konsekvenser

– Klimaplanen har feil fokus og er ensidig rettet mot CO2, når den i det vesentligste burde være rettet mot å redusere ressurs- og energibehovet, samt betydelig mer på miljøvern, skriver Trond Røed (Frp).

– Klimaplanen har feil fokus og er ensidig rettet mot CO2, når den i det vesentligste burde være rettet mot å redusere ressurs- og energibehovet, samt betydelig mer på miljøvern, skriver Trond Røed (Frp).

Foto: KARL BRAANAAS

Kommunestyret i Asker har nettopp vedtatt en ny klimaplan. En plan som skal redusere innbyggernes utslipp av CO2 og bidra til å redde verden fra klimaendringer.

Det som er bemerkelsesverdig, er at ingen av representantene med unntak av Frp syntes å være opptatt av kostnader ved og konsekvenser av de tiltakene som det legges opp til.

Frp er ikke motstandere av miljøvern, tvert imot. Vi er motstandere av en symbolpolitikk som setter vår velferd i fare, og som har tilnærmet null effekt på klima.

La oss se litt på realitetene, som er tall fra Statistisk sentralbyrå. Norge slipper ut cirka 0,12 prosent av verdens utslipp på 4 prosent. 96 prosent står naturen selv for. 

Det betyr at norske utslipp av CO2 fra fossil forbrenning på jorden er på 0,005 prosent, og av det igjen er Askers andel mindre enn 1,5 prosent.

I vanlig matematisk forståelse er Norges utslipp av CO2 på 0,005 prosent relativt sett tilnærmet lik null, og omregnet i betydning for global oppvarming er det ifølge FNs egne modeller ikke målbart. 

I klimaplanen for Asker legges det opp til reduksjon på opptil 90 prosent innen 2050, men uten noe som helst konsekvensanalyse over kostnadene.

Det skal i planen legges opp til fossilfrie anleggsplasser og batteridrevne gravemaskiner. Men ingen viser noe interesse for å beregne merkostnaden for byggeprosjektene, ei heller hva dette vil ha av betydning for kloden i mineralutvinning og med følgende merforbruk av energi. 

En batterigravemaskin krever 10 til 15 ganger mer mineraler enn en konvensjonell gravemaskin.

Når så mange av våre lokale politikere ønsker å gå den veien, må de også ta høyde for økt mineralutvinning. Det internasjonale energibyrået (IEA) har regnet ut at vi trenger å øke utvinningen av viktige mineraler med opp til 42 ganger dagens produksjon for å nå målene i Parisavtalen.

Det er ikke spesielt miljøvennlig produksjon. Dessuten finnes det ikke nok av disse materialer for å dekke etterspørselen. Kloden går tom, og prisene går «sky high».

Kommunen har en pott med penger, som vi ønsker å fordele på en rekke gode lokale tiltak og virksomheter som skole, helse og eldreomsorg og teknisk infrastruktur. Kommunen ønsker også å støtte en rekke lokale lag og idrettsforeninger for å sikre gode bo- og oppvekstområder samt å ivareta alle innbyggere.

Da sier det seg selv at det blir mindre penger til disse formålene, når kommunestyret selv legger inn fordyrende forslag som i realiteten kun er symbolpolitikk, og som har en negativ miljøkonsekvens.

I tillegg vil kommunestyrets flertall gripe direkte inn i den enkelte innbyggers privatliv og bevegelsesfrihet gjennom denne planen ved å begrense muligheter for bruk av eget kjøretøy.

Dette er også en veldig dårlig eldrepolitikk, som vil legge sterke begrensninger på alle eldre og de med mobilitetsbegrensninger. Det vil også legge begrensninger på besøk til de eldre, fra barn og barnebarn som bor et stykke unna.

Frp stemte imot klimaplanen fordi planen har feil fokus og er ensidig rettet mot CO2, når den i det vesentligste burde være rettet mot å redusere ressurs- og energibehovet, samt betydelig mer på miljøvern.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.